Prøvepreparering

Prøvepreparering handler om de forskjellige måtene eller metodene for å behandle en prøve før analyse.

Prøvepreparering kan være både tidkrevende og en hovedkilde til feil, med stor innvirkning på resultatene av enhver analytisk metode og renheten til prøven før videre analyse. Derfor er det er avgjørende å velge den riktige prøveprepareringsteknikken for å sikre en pålitelig senere analyse.

VWR tilbyr et omfattende utvalg av kjemikalier, forbruksartikler og utstyr for å hjelpe deg med alle prøveprepareringsbehovene dine, enten fra vår egen VWR Collection-serie eller en ledende, velkjent leverandør.

Produktvalg

Kjemikalier med høy renhet, VWR Chemicals

NORMATOM- og ARISTAR-syrer med høy renhet til elementær sporanalyse i 500 ml og 2,5 l pakker ...

Vakuumkonsentrering

I vakuumkonsentratorer brukes en kombinasjon av sentrifugalkraft, vakuum og varme....

Frysetørkere

Til tørking eller dehydrering av lett fordervelige materialer...

Siktemaskiner

Sertifiserte og ikke-sertifiserte sikter og siktemaskiner fra ledende produsenter

Veiing

VWR tilbyr et utvalg av mikro- og analysevekter med sporbare vekter og kalibreringssertifikater...

Homogenisering/ blanding/ knusing

Reduksjon av prøver...

Fordampning

Fysisk eller termisk separasjon er en vanlig teknikk i mange kjemiske laboratorier

Destillasjon og digerering

Alt fra fullautomatiske systemer til unike opsett.

Kjøling og frysing

Kjøleskap og frysere av alle typer, temperaturer og kapasiteter ...

Sentrifuger

Vi tilbyr mikrosentrifuger og bordsentrifuger, med kjøling og romtemperatur, fra alle de markedsledende leverandørene ...

Vannbade og termostater

Passer til mange typer temperaturkontroll ...