Titrering

Titrering er en teknikk som gjør at du kan fastslå konsentrasjon på alt. For å øve trenger du et bredt spekter produkter som VWR kan stille tilveie, fra klassiske glassartikler til automatiske titratorer, inklusive reagenser, utstyr og tilbehør.

VWR Chemicals indikatorer - for overvåking av reaksjoner og titreringer

Kjemiske reaksjoner kan observeres ved å se på endring av farge på indikatorene ved for eksempel titrering. Vi har hele serien med pH, metall, redox og annet til spesielle anvendelser

VWR Chemicals-volumetriske løsninger for titrering

Hvis du ser etter en løsning på ditt analytiske LC-problem. Kan det være å velge riktig ampulle, utvikle en metode eller sette opp et laboraturium.

VWR kjemikalier sekundær referansestandard for titrering

VWR® serien med sekundære referansestandarder byr på høy renhetsgrad, homogenitet og egner seg perfekt til verifisering av faktoren for volumetriske løsninger.

Titrering med Merck kjemikalier og løsninger

Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals og 3S reagenser. Alle reagenser fra Merck for å gjøre titreringsprosessen mer effektiv.

Titreringsinstrumenter

Fra enkle manuelle modeller til de mest kompliserte automatiske instrumentene – VWR kan hjelpe deg med å finne riktig utstyr for det aktuelle bruksområdet …

Anvendelser

Syremåling for mineraloljer, biodiesel og løsninger

Syre i maskinolje er en av hovedårsakene til korrosjon, oksydering, titrering, økt viskositet som alle påvirker ytelsen negativt. Dette er en av hovedårsakene til skade på utstyret.

Finn ut mer

Volumetriske løsninger for sukkeranalyse

Titrering ble utviklet for over 200 år siden og er en av de vanligste kvantitative metodene, og vesentlig i alle moderne kontrollaboratorier, hovedsaklig i sukkeranalyse.

Finn ut mer 

Vanlige spørsmål

Det fins fire typer reaksjoner

 • Syre-base titrering

Hydrogenioner overføres fra syre til base eller hydroksidioner fra base til syre, dette fører til nøytralisering. Jo sterkere basen eller syren er, desto bedre defineres reaksjonens endepunkt.

 • Utskilling titrering

Med denne metoden utskilles vanligvis komponentene som skal fastlegges ved hjelp av titreringsagenten i form av en uoppløselig komponent. Endepunktet kan fastlegges ved at det oppstår en klar væske eller ved å måle konduktiviteten

 • Kompleksering titrering

Her kombineres ioner med andre ioner eller molekyler for å forme løselige komplekser som viser liten spalting

 • Redox titrering

Med denne metoden overføres elektroner fra reduksjonsmidler til oksidasjonsmidler

Vi kan finne 3 typer indirekte titrering

 • Tilbaketitrering

Et definert volum av overflødig reagensløsning tilsettes en prøveløsning. Så snart reaksjonen er ferdig, titreres den ureagerte løsningen ved hjelp av en annen reagensløsning

 • Indirekte titrering

Substansen som skal fastlegges reagerer ikke direkte med reagensløsningen, men indirekte via den intermediære støkiometriske reaksjonen med en annen titrerbar løsning

 • Substitusjon titrering

Med denne metoden tilføyes en substans til prøven og den reagerer da støkiometrisk mens den utløser en komponent fra den tilføyde substansen. Denne komponenten titreres så direkte. 

På grunn av allsidigheten kan volumetriske analyser brukes for å fastlegge en rekke organiske og uorganiske forbindelser. Titrering beskrives ofte for å fastlegge innholdet i standard referansearbeid, som f.eks. farmakopê, DIN-referanser, ASTM eller matanalysemetoder.

Denne metoden er en av de eldste og mest brukte metodene for kvantitativ analyse

 • Lave apparatkostnader
 • Enkle arbeidsprosedyrer
 • Enkel automasjon
 • Raske analyser
 • Utmerket reproduktivitet
 • Nøyaktige resultater 

3 forskjellige pakker tilgjengelig

 • Ampuller Convol NORMADOSE

Disse konsentrerte løsningene for klargjøring av volumetriske løsninger leveres i glass- eller plastikkampuller som er produsert slik at innholdet kan overføres kvantittivt i en volumetrisk kolbe. De er økonomisk og plassbesbarende i forhold til bruksklare løsninger og har lang levetid i uåpnede ampuller

 • klassiske flasker fra 100 ml til 25l. 

Mesteparten av “Bruksklare” løsninger er pakket i plastikkflasker. Den vanligste lille emballasjen er 1lflaske. Sammenlignet med ampuller, er hovedfordelen for slik emballasje at den er mer nøyaktig og innebærer ingen risiko for å gjøre feil under klargjøring.

 • Pose i eske

For større volum kan vi levere 10 eller 5l poser i bag in esker. Her sørger luftfri påfylling fra cubitainer for at kvaliteten på de volumetriske løsningene ikke påvirkes til siste dråpe. 

Ja, vi har opprettet en kundeproduksjonstjeneste for å produsere den ønskede løsningen
Se linken nedenfor: 
https://no.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services

NIST sporbar kalibrering er et forsikringsprogram som sertifiserer at et laboratorium eller en produsent er fullt utstyrt til å kalibrere utstyr iht. Natioanl Institute of Standards and Technology (NIST) standarder og at ethvert produkt som produsenten tilbyr vil overholde disse NIST-overholdte målestandardene.

 • Titer i volumetriske løsninger kan variere over tid, så regelmessig kontroll anbefales, spesielt for ekstremt uttynnede løsninger. Ved å bruke disse referansestandardene får ro go fullstendige resultater. ‒ Sporbar med NIST
 • Høy renhet
 • Utstyrt med analysesertifikat for kvalitetssikring 
 • Glasspakker i ugjennomsiktig kartong for å forhindre nedbrytning pga. lys.