Smeltepunkt

Smeltepunktbestemmelse er en veletablert metode for grunnleggende karakterisering av stoffer og produkter. VWR tilbyr enkle smeltepunktapparater til skolebruk og avanserte modeller med kamera/videokamera til kvalitetskontroll i laboratoriet. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til å velge rett smeltepunktapparat til ditt laboratorium.

Produktvalg

Smeltepunktapparater

Godt utstyrte smeltepunktapparater med funksjon for videodokumentasjon av smeltepunktmålingene...

Kapillærrør

VWR tilbyr smeltepunktrør til nesten alle smeltepunktapparater ...