Varmeskap og tørrsterilisatorer

VWR tilbyr laboratorieutstyr som varmeskap, tørrsterilisatorer, tørkeskap og vakuumovner. Varmeskapene leveres med og uten vifte.
Vi har ulike varmeskap for laboratoriet fra Termaks, Binder, Memmert, Thermo Scientific og vårt eget VWR Collection.
Varmeskap og tørrsterilisator kan leveres i alle størrelser fra 32 liter til 720 liter. Vi tilbyr spesielle modeller for renrom, samt varmeskap for ekstra høy temperatur (600 grader).

Produktvalg

Varmeskap uten vifte

For rutinemessig varmebehandling (f.eks. tørking av glassartikler) og termisk testing ...

Vakuumovner

Effektiv og hurtig tørking av temperatursensitive prøver....