Kjemikalier for farmasøytisk industri

VWR tilbyr et stort utvalg av kjemikalier som er spesifisert i henhold til farmakopémetodene for farmasøytisk analyse og produksjon. Både BDH Prolabo og Merck er viktige leverandører av slike kjemikalier for farmasøytisk industri. VWRs Reag.Ph.Eur.- reagenser er beregnet for bruk i standard analysemetoder i henhold til farmakopéen. Vi leverer også farmakjemikalier til  legemiddelproduksjon.

Produktvalg

VWR Chemicals

BDH Prolabo-kjemikalier – Reag.Ph.Eur.- reagenser for analyse og testing til farmakopémetoder ...