Registrering og overvåking

I denne kategorien har vi en rekke produkter som hjelper deg med å håndtere og registrere laboratorieresultater. Vi tilbyr PDF-dataloggere og grafregistreringsskriver for registrering av temperatur.
Hvis du skal ta tiden på eksperimentene dine på laboratoriet, kan vi hjelpe deg med signalur og stoppeklokker.  Notér resultatene i spesielle notatbøker for laboratoriet!

Produktvalg

Dataloggere

iMiniPlus PDF-loggeren fra Escort genererer en omfattende PDF-rapport uten behov for eiendomsbeskyttet programvare eller grensesnitt ved mottak ...

Grafregistreringsskriver

Grafregistreringsskriver for temperatur, til engangsbruk, 10 dager og 40 dager...

Signalur

Mekaniske og digitale signalur, stoppeklokker og klokker - VWR har et stort utvalg av produkter for bruksområder der tiden er av avgjørende betydning ...

Notatbøker for laboratorier

Noter det! Notatbøker for en rekke formål.