Forskning og utvikling

Research & development

Et sterk og levende forsknings- og utviklingsmiljø er livsnerven i alle industrier. VWR kan tilby alt fra de siste nye produktene innen life science til laboratorieinstrumentering og kjemikalier fra Merck og Prolabo. VWR tilbyr det meste innen laboratorieutstyr!

Veiing

VWR tilbyr et utvalg av mikro- og analysevekter med sporbare vekter og kalibreringssertifikater...

Mikroskopi, billedtakingsløsninger og tilbehør

Fra de mest grunnleggende mikroskoper til sofistikerte modeller, billedtakningssystemer og kalde lyskilder til forbruksvarer.

Væskehåndtering

VWR tilbyr en komplett væskehåndteringsløsning...

Elektrokjemiske produkter

Measure pH, conductivity, redox, DO or turbidity, or a combination of instruments with up to 3 channels

Laboratoriekjemikalier til uorganisk analyse

Laboratoriekjemikalier til uorganisk analyse fra Merck og BDH Prolabo. Syrer, baser, salter og løsningsmidler.

Kjemikalier for farmasøytisk industri

Farmakjemikalier fra Merck og BDH Prolabo for farmasøytisk analyse og legemiddelproduksjon

Titrering

Titrering med VWR - alt fra glassbyretter til automatiske titratorer.

Sentrifugering

Mikrosentrifuger og bordsentrifuger, med og uten kjøling. High speed og ultrasentrifugering. Blodbanksentrifuge. Rotorer og sentrifugerør fra VWR.

Inkubatorer for laboratoriet

Inkubatorer for laboratoriet - CO2 inkubator, kjøleinkubator, vekstkammer og klimaskap.

Varmeskap og tørrsterilisatorer

Varmeskap og tørrsterilisatorer

Glødeovner

VWR tilbyr et stort utvalg av foraskningsovner, glødeovner og muffelovner til laboratoriet.

Temperaturmåling og datalogging

Temperaturmåling og datalogging i laboratoriet - løsninger fra VWR International.

Spektrofotometre

VWRs brede utvalg av spektrofotometre for alle bruksområder, fluorescence, luminescence, UV-området og synlig lys.

Fuktighetsbestemmelse

VWR tilbyr et sortiment av fuktighetsanalysatorer med forskjelige typer element: infrarødt varmeelement, halogenelement, metallelement, keramisk element eller kvartselement. For rutine- og presisjonsmålinger i laboratoriet.

Smeltepunkt

Smeltepunktsbestemmelse er en veletablert metode for grunnleggende karakterisering av stoffer i laboratoriet.

Densitet

Densitet, eller tetthetsbestemmelse av væsker, pulver og faste stoffer er en grunnleggende kvalitetsparameter i laboratoriet.

Registrering og overvåking

Produkter for registrering av laboratorieresultater- PDF-dataloggere og grafregistreringsskrivere for registrering av temperatur. Stoppeklokke. signalur. notatbøker for laboratoriet.

Kromatografi – Massespektrometri

Et laboratorium kan være et spennende sted der mye viktig arbeid blir utført. Men et laboratorium kan også være et sted der mye farlig arbeid utføres. Ingenting som skjer i et laboratorium, er så viktig som din helse og sikkerhet. Avantor hjelper deg med

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...