Trygg og sikker lagring av mat og/eller drikkevarer

Lagre. Overvåk. Transporter. Sikre. 

Etter kvalitetskontroll og godkjenning av batchene dine, er oppbevaring av prøver fra hver batch som forlater et næringsmiddelforetak en viktig og juridisk påkrevd del av å sende sikker mat og drikke ut på markedet. Et selskap må være sikker på å kunne kontrollere og oversende data til offentlige myndigheter hvis det kreves, også for oppbevaringen av prøvene. Avantor™ kombinerer alt som trengs for å lagre, overvåke, skre og transportere prøver på en trygg og korrekt måte, med markedets høyeste kvalitetsstandarder.

Holdbarhet og renhet er avgjørende når det dreier seg om oppbevaring - men vi kan også ha litt moro med METRO MASHEREN

Enkel og sikker montering PLUSS overvåkning av all tilgang er en klar fordel når oppbevaringsrommet settes opp - se hvor enkelt det kan være

Komplette lagringsrom

Oppbevaring av retensjonsprøver fra hver batch kan være irriterende - se vår enkle løsning. Spør spesialistene våre om å montere komplette lagringsrom - raskt og enkelt!

Kjøleskap og frysere

VWR tilbyr et utvalg av laboratoriekjøleskap og -frysere som er sikre, pålitelige og energieffektive.

Styring av temperatur og fuktighet, pluss dataloggere

Vi tilbyr et bredt spekter av verktøy for måling av temperatur og fuktighet, samt datalogging for sanntid visibilitet og overvåkning av temperatur og fuktighet i dagens travle industrihverdag.

Lagrings- og transporsystemet fra Metro

Med et komplett hyllesystem i hver boks, er Convenience Pak™ hyller enklere å bestille enn enkeltvise hyllekomponenter.