Personlig verneutstyr, PVU

VWR tilbyr en omfattende serie av produkter for å beskytte ansattes helse og sikkerhet

Det spiller ingen rolle om du trenger en løsning for transport og lagring av farlige stoffer, eller det riktige paret hansker for å beskytte deg mot kutt, ekstreme temperaturer eller farlige kjemikalier. VWR gir ekspertråd om valg av riktige helse- og sikkerhetsprodukter for ditt arbeid, med støtte fra et behørig kvalifisert, profesjonelt team.

Tjenestene våre stopper ikke ved produktleveranse, vi er også stolte av å gi god kundestøtte, og vi har til og med tilpasset helse- og sikkerhetsopplæring for dine ansatte.

Application Notes

VWR part of Avantor – the Global Language of safety, find out more