Løsning for laboratoriesikkerhet

Løsning for laboratoriesikkerhet

Et laboratorium kan være et spennende sted der mye viktig arbeid blir utført. Men et laboratorium kan også være et sted der mye farlig arbeid utføres. Ingenting som skjer i et laboratorium, er så viktig som din helse og sikkerhet. Avantor hjelper deg med å holde deg og dine kollegaer med en fullverdig serie av beskyttelsesprodukter og personlig verneutstyr (PVU)

Sikkerhets disiplin og arbeidsflyt

Avantor tilbyr produkter, utstyr og tjenester som du trenger for å opprettholde et laboratorium som skal være trygt for deg og dine kolleger.

Laboratoriesikkerhet

Vi kan hjelpe deg med å opprettholde et trygt og rent laboratorium med et bredt spekter av absorbenter av høy kvalitet, avfallsbeholdere, merkesystemer og andre sikkerhets produkter.

Leverandør av personlig verneutstyr og arbeidstøy

Alt du trenger for å beskytte deg selv og dine kolleger mens du jobber i laboratoriet ditt. Alt fra personlig verneutstyr til arbeidstøy av høy kvalitet. Avantor hjelper deg med å holde deg frisk og trygg.

Fasilitetene vedlikehold, beskyttelse og hygiene

Avantor har de beste merkene for produkter innen kjemikaliehåndtering, lagring, vedlikehold av anlegg og avfallshåndtering som skal hjelpe deg med å holde laboratoriet rent og trygt.

Bærekraftige løsninger for laboratoriet og produksjonen

Våre nye nettsider gir en oversikt over vår mer økovennlige sikkerhets- og renromsforbruksvarer – enten bærekraftig produsert, pakket eller resirkulerbare.

Finn ut mer

Reduser din påvirkning på miljøet

Foreta en grønn utskiftning i dag

VWR part of Avantor - the Global Language of safety

Application Notes Library

Your source of information from the leading safety manufacturers and experts at VWR.

  • White papers and application notes
  • Technical info, ‘how to’s’ and videos


Application Notes

Laboratoriesikkerhet

Vi kan hjelpe deg med å opprettholde et trygt og rent laboratorium med et bredt spekter av absorbenter av høy kvalitet, avfallsbeholdere, merkesystemer og andre sikkerhets produkter.

Leverandør av personlig verneutstyr og arbeidstøy

Everything you need to help protect yourself and your colleagues while you work in your lab. From protective equipment to high quality workwear, Avantor helps keep you healthy and safe.

Fasilitetene vedlikehold, beskyttelse og hygiene

Avantor har alt du trenger for å samle, transportere, behandle, resirkulere og avhende laboratorieavfall. Vi kan hjelpe deg med å håndtere alle typer avfall, inkludert faste stoffer, væsker, skarpe gjenstander (kanyler, skapell ol) og biologiske farer. Læ

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.

DWK Life Sciences - Sikkerhet i laboratoriet

Sikkerhetsinnovasjoner og ekspertise for ditt daglige laboratoriearbeid.

Brady - gjør identifiseringen enklere på laboratoriet

Ensure sample integrity by offering identification labels that remain intact for life. Safety solutions clearly inform or caution staff to support a safe and efficient working environment.

uvex – Beskytter deg fra topp til tå

Et komplett utvalg av verneutstyr av vernesko, vernebriller, vernehansker.

3M

Vitenskap er rett og slett vitenskap – helt til den brukes til å gjøre livet bedre i hverdagen. Og det er nettopp det som driver oss. Dette er 3M vitenskap. Applied to life.™

Bli kjent med produktene fra Kimtech™

Kimtech hansker, servietter og bekledning for laboratorier og renrom.

DuPont Personal Protection

Protecting people around the globe with trusted brands