Kjemikaliehåndtering og lagring

Enten du lagrer kjemikalier på et fast sted eller flytter dem fra sted til sted, så kan vi hjelpe deg med å oppfylle de sikkerhetsbehovene som du vil ha for ditt laboratorium. Se de lagrings- og transport løsningene vi har for deg.

Produktvalg

Bottle Carriers

Bottle carriers help you safely transport acids, alkalis, solvents, and more...

Chemical Storage

Our chemical storage solutions provide safe ways to store corrosive or flammable materials, protecting personnel and facilities...

Safety Cans

VWR offers numerous FM-approved safety cans to meet the chemical-safety needs of your lab.