Avfallshåndtering

Avantor har alt du trenger for å samle, transportere, behandle, resirkulere og avhende laboratorieavfall. Vi kan hjelpe deg med å håndtere alle typer avfall, inkludert faste stoffer, væsker, skarpe gjenstander (kanyler, skapell ol) og biologiske farer. Lær mer om hva vi tilby

Produktvalg

Autoclave Bags

Durable bags withstand high temperatures, allowing autoclaving of waste...

Waste Disposal Bags

Browse our selection of waste disposal bags...

Waste Disposal Boxes

Browse our selection of waste disposal boxes...