Leverandør av personlig verneutstyr og arbeidstøy

Avantor Personlig verneutstyr

Alle er tryggere når du har et rent, velholdt laboratorium. Avantor tilbyr en omfattende serie med kjemikaliehåndtering, lagring, vedlikehold av anlegg og avfallshåndtering fra merket du stoler på. Vi har det du trenger for å holde laboratoriet rent og trygt.

Håndbeskyttelse

Skader på hendene kan være en vanlig forekomst i ethvert laboratorium. Avantor har beskyttelseshansker for mange bruksområder som involverer kjemikalier, sensitive materialer, skarpe kanter, grove gjenstander eller ekstreme temperaturforhold. Se hva vi ti

Øye- og ansiktssbeskyttelse

Du kan bidra til å unngå øye- og ansiktsskader ved å gi alle i laboratoiet passende beskyttelsesbriller eller ansiktsskjerm. Avantor tilbyr en omfattende liste over produkter som kan beskytte deg mot kjemisk sprut, partikler eller andre farer. Se hva vi t

Beskyttende klær

Alle i laboratoriet ditt bør være trygge hvis det er en sjanse for forurensning. Vi har et bra utvalg av klær som vil gi beskyttelse, har komfort og god varighet for ulike miljøer som renrom, produksjon, laboratorier og lignende miljøer. Se hva vi tilbyr

Åndedrettsvern

Avantor kan tilby åndedrettsvern du trenger for å beskytte deg selv og oppfyller OSHA og NIOSHA krav. Vi kan hjelpe deg med å finne frem til riktig beskyttelse mot partikler, gasser, kjemiske gasser, tåker og andre farer. Se hvordan vi kan hjelpe deg

Kjemikaliehåndtering og lagring

Uansett hva slags laboratorium du jobber ved, har Avantor kjemikalie bestandige klær som forklær, kjeledresser og andre plagg du kan trenge for å beskytte deg mot giftige, irriterende, etsende stoffer og andre farlige materialer. Se hva vi har å tilby

Hørselsvern

Høye lyder kan skade hørselen din permanent. Beskytt deg mot hørselstap ved å velge fra Avantors brede utvalg av hørselsvernprodukter som dekker en rekke støyreduserende karakterer. Se hva vi tilbyr for laboratoriet ditt

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.