Åndedrettsvern

Avantor kan tilby åndedrettsvern du trenger for å beskytte deg selv og oppfyller OSHA og NIOSHA krav. Vi kan hjelpe deg med å finne frem til riktig beskyttelse mot partikler, gasser, kjemiske gasser, tåker og andre farer. Se hvordan vi kan hjelpe deg

Produktvalg

Luftrensende vernemasker

Hvis du trenger robuste, tilpasningsdyktige vernemasker til beskyttelse i ekstreme miljøer...

Vernemasker til engangsbruk

Sørg for komfortabel, pålitelig beskyttelse mot partikler og annen fare...