Applikasjoner for jordanalyse

Måling av organisk og uorganisk, avfall og mikrobiologisk kontaminering av forskjellige jordmatriser kan være utfordrende på grunn av det brede spekteret av kjemiske sammensetninger som kan forefinnes. Riktig prøvepreparering, kjemisk og mikrobiell analyse og tolkninger basert på en sertifisert jordmatriks og referansestandard for kontaminasjonen er av avgjørende betydning. Optimer samsvar og pålitelighet i jordanalysen med konsistente, pålitelige og nøyaktige løsninger for alle deler av miljøovervåkningsprosessen.

Eksempler på bruk av jordanalyse