Spektroskopi

Her finner du en stor, økende serie spektrofotometre og biofotometre tilpasset dine behov. Du kan også anskaffe deg andre instrumenter, reagenser, cuvetter til alt tilhørende behov.

Utforsk mer

Standard for spektofotometerkalibrering

Kalibreringssettet består av tre grå glassfiltre for å verifisere absorberingspresisjon og et holmium oksyd glassfilter til å verifiserer bølgelengdens nøyaktighet.

Spektrofotometre

VWR tilbyr eb portefølje av VIS, UV/VIS, fluorescens og lavt volum spektrofotometre. Optisk system med enkelstråle, del stråle eller dobbelstråle. Lyskilden enten tungsten eller xenonpærer. Spektorfotometre til life science eller vann

Thermo Scientific

Genesys Vis/UV-Vis spektrofotometre gir eksepsjonell ytelse. Velg mellom VIS og UV/VIS spektrofotometre med enkel stråle, delt stråle eller doble optiske systemer. Lyskilder kan være enten tungsten eller xenonpærer.