Protokoller som støttes

Denne siden inneholder detaljerte opplysninger om de generelle protokollene som brukes til å utveksle informasjon mellom VWR og våre kunder. Hvis du har et udekket behov, kan du gjerne henvende deg til oss via e-post til info.no@vwr.com eller ringe oss på 22900000 og be om å bli satt over til avdelingen for e-handel.

B2B-TILKOBLING
 • CXML ("Punchout")
 • Open Catalogue Interface (OCI 4.0) – (SAP-standard)
STATISK KATALOG OG PRISFILER
 • BMECAT 1.2
 • Excel/Access
 • .TXT
 • .CIF
ELEKTRONISKE DOKUMENTER

Elektronisk integrering viser til utveksling av forretningsinformasjon mellom handelspartnere ved overføring fra datamaskin til datamaskin. VWR International har gått i bresjen for å tilby støtte og oppfølging til våre kunder, og har vært en sterk forkjemper og støttespiller for bruk av industristandarder innen elektronisk handel.

Derfor er vi stolte over å dele våre tjenester med dere – våre partnere – slik at dere oppnår større effektivitet, reduserte kostnader, større nøyaktighet og kortere responstid i deres transaksjoner med VWR.

DATAFORMATER OG TRANSAKSJONER SOM STØTTES

De fleste meldingstypene støttes, blant annet:

 • Ordre
 • Ordrebekreftelse
 • Ordrekvittering
 • Fakturering med digital signatur

Er tilgjengelig gjennom de følgende protokollene:

 • cXML
 • xCBL
 • EDI
 • FTP
 • TXT-fil
 • Filvedlegg i e-post