Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Samsvar og sertifisering

Førsteklasses kvalitetsprosess

VWR var den første store europeiske leverandøren av laboratorielogistikk som oppnådde trippel sertifisering til internasjonale standarder:

 • Kvalitet – ISO 9001:2015
 • Miljø – ISO 14001:2015
 • Helse og sikkerhet – OHSAS 18001:2007

Vår sertifisering for hele vår virksomhet innen laboratorieutstyr gir kundene trygghet for at en tredjeparts sertifiseringsinstans fører tilsyn med oss regelmessig. De kontrollerer hvordan vi organiserer prosessene våre og menneskelige/tekniske faktorer som kan påvirke kvaliteten og miljøet. Dette betyr at kundene våre kan være sikre på at tjenestene vi tilbyr, er av høyeste kvalitet. VWR arbeider kontinuerlig med å utvide omfanget av sertifiseringen vår og har nå i tillegg sertifiseringer for:

 • ISO/IEC 17025:2005 for tjenester i flere land og for pipettekalibreringstjenester som brukes over hele Europa.
 • ISO 13485:2003 for produksjon av forbruksvarer for patologi- og cellepatologi-laboratorier.

Vi har nå følgende sertifiseringer

 • Innkjøp, markedsføring, lagring, distribusjon og salg av kjemikalier, forbruksartikler, laboratorieutstyr, møbler og informasjonssystemer for laboratorier.
 • Blanding, fylling, analyse og emballasje av kjemikalier.
 • Regenerering av resiner.
 • Produksjon av laboratorieglasskomponenter.
 • Installering, vedlikehold, validering, kalibrering og reparasjon av laboratorieutstyr.
 • Levering av opplæringstjenester.

Hvis du har ytterligere spørsmål om VWRs retningslinjer for kvalitet, kan du kontakte: