USP referansestandarder og farmasøytiske analytiske urenheter

I over 200 år har USP (United States Pharmacopoeia) jobbet for å bygge tillit der det betyr mest i verdens medisiner, kosttilskudd og matvarer.

Kontakt din spesialist

Hjelper med å beskytte pasientenes sikkerhet og forbedre helsen til mennesker verden over ved å sette strenge kvalitetsstandarder innen vitenskap og offentlig sektor.

USP er en uavhengig, vitenskapelig ideell organisasjon og selv om USP ikke er et statlig selskap, samarbeider det tett med offentlige etater, departementer og regulatoriske myndigheter rundt om i verden for å bidra til å gi standarder for identitet, styrke, kvalitet og renhet som kan bidra til å beskytte den globale forsyningen med medisiner, kosttilskudd og matvarer.

USP-standarder er lovlig anerkjent i USA og andre steder, og brukes i mer enn 140 land.

1. USP-referansestandarder

USP tilbyr for tiden mer enn 3 500 referansestandarder - svært karakteriserte eksemplarer av:

  • Legemiddelstoffer
  • Hjelpestoffer
  • Matingredienser
  • Urenheter
  • Nedbrytningsprodukter
  • Kosttilskudd
  • Listede midler
  • Ytelseskalibratorer


USP referansestandarder er spesifisert for bruk ved gjennomføring av offisielle USP-NF tester og analyser. USP tilbyr også referansestandarder som er spesifisert i Food Chemicals Codex samt autentiske stoffer (høykvalitets kjemiske prøver), som en tjeneste for analytiske, kliniske, farmasøytiske og forskningslaboratorier.

2. Farmasøytiske analytiske urenheter

USP har utviklet en produktserie av urenheter som sammen med offisielle USP Reference Standards gir en omfattende løsning for behovene innen forskning og analyse. USP sitt mål er å gi en omfattende produktpakke for å støtte arbeidet ditt på API og legemiddelprodukter. Denne nye produktserien utvides kontinuerlig og balanserer både antall urenheter og bredden av overordnede API-er.