UV/VIS spektroskopi

UV/Vis analyse med spektrometer kan kreve forskjellige typer kjemikalier. Først utvikles et egnet løsemiddel så optiske urenheter i prøven unngås. Deretter må spektrofotometeret kalibreres med et UV/Vis standardkit. Og til slutt kan løsningskits med farge ikke minst gjøre at du sparer mye tid i forhold til å forberede referanseløsningen selv.

Produktkategorier

Løsningsmidler for UV/Vis-spektroskopi

Høyrene løsningsmidler som er spesielt utviklet for spektroskopi og krever høyest mulig spektralrenhet.

UV/VIS-standarder

Få sikre resultater med et komplett spekter som dekker kalibrering av spektrofotometere på parametrene absorpsjon, oppløsningsevne, strølys og bølgelengdenøyaktighet

Fargestandardløsninger

Spesielt for petrokjemi tilbyr vi et komplett sortiment av løsninger som er klare for bruk som kalibrerings- og/eller kvalitetskontrollstandarder iht. ASTM, Saybolt, Platinum-coblat og den Europeiske Farmakopéen (Ph Eur)

Fargestandarder i kits

Disse løsningene utvikles og produseres slik der beskrives i punkt 2.2.2. ""Degree of coloration of liquids" i den Europeiske Farmakopéen.

Vanlige spørsmål

Forskjellige standarder i ampuller leveres i kits med et fullstendig analysesertifikat for kontroll av

parametere som:

  • absorpsjon
  • strølys
  • oppløsningsevne
  • bølgelengde

Litteratur

Tilleggsinformasjon