Life Sciences og mikrobiologi

VWR-serien inkluderer et bredt utvalg av produkter for proteomikk, genomikk, cellekultur, mikrobiologi og mer. Her får du tilgang til reagenser, forbruksartikler og instrumenter med god kvalitet som gir deg alternativene du trenger for alle life science-disipliner!

Additional Resources

Cell Biology [CN]

From growing cells for research or production to performing analysis, the products that you need can be found at vwr.com...

Kvalitetsløsninger. Utformet for vitenskap

VWR Collection-merker

Collection-merkene våre er utformet med fokus på deg av et team og nettverk av fagfolk med avanserte grader innen vitenskap, kvalitetskontroll, ingeniørvirksomhet, produksjon og industrierfaring.

Cell culture

Rensesett for nukleinsyre

Extraction and purification of RNA or DNA from various sample types...

Filterspisser

Pipetteringer en viktig del av alle life science-metoder ...

PCR-reagenser

PCR-enzymer av høy kvalitet for alle bruksområder...

PCR-termocyclere

Familien med termocyclere har en rekke blokkformater ...

PCR-arbeidsstasjoner

Arbeidsstasjonen bruker UV-dekontaminering til å skape ideelle miljøer for PCR osv ...

Elektroforesesystemer

Horisontale og vertikale enheter for agarose-elektroforese eller PAGE ...

Elektroforesereagenser

Et utvalg av elektroforesereagenser inkludert agarose, urea, akrylamid, TRIS, EDTA, SDS og andre ...

Blotting

Trekkpapirark og papir til blotting for bruk innen protein- og nukleinsyreblotting ...

Filtrering av cellekultur

Flasketopp-vakuumfiltreringssystemer for å forberede sterile medier og buffere ...

Kryogen lagring

Beholdere, tanker og kolber for transport og oppbevaring av kryogene prøver ...