Pålitelig laboratorieutstyr

VWR-utvalget av ovner, inkubatorer, sentrifuger, risteapparater, ULT-frysere, varmeplater og mer er robuste, holdbare og dekket av våre garantier. Utstyr fra  VWR Collection har høy kvalitet og kompakt størrelse.

Produktvalg

Autoklaver

VWR® VAPOUR-Line benkmodeller og frittstående autoklaver ...

Sentrifuger, bordmodell

Sentrifuger for kjøling/romtemperatur, 0,2–750 ml, svinghastighet på rundt 4000 min-1, fast vinkel på over 30 000 ...

Termostatblokker

Analoge og digitale blokktermostater og termoristere ...

Sirkulatorer/termostater

Bad, kontrollere, termostater og sirkulatorer/resirkulatorer, oppvarming og kjøling ...

Homogenisatorer/blendere

Blendere, homogenisatorer og kverner for prøvepreparering ...

Varmeplater

Rustfritt stål og keramiske varmeplater...

Frysere

ULT-skapfrysere og -boksfrysere ...

Mikrosentrifuger

Mikrosentrifuger for romtemperatur og kjøling med rør fra 0,2 til 2 ml opptil 17 000 xg RCF ...

Inkubatorer

INCU-Line®-inkubatorer med naturlig og tvungen luftkonveksjon ...

Pumper

Membranpumper, roterende vingepumper og slangepumper pluss vakuumsystemer ...

Repeterende pipetter

I kombinasjon med dispenserspisser er repeterende pipetter ideelle for repeterende dispenseringsoppgaver ...

Ovner

DRY-Line®/VENTI-Line®-ovner med naturlig/tvungen konveksjon og PerfectBlot for hybridisering ...

Rotasjonsfordampere

Rotasjonsfordamper for bruksområder innen opplæring, organisk syntese, medisinsk kjemi osv. ...

Risteapparater

Risting, roterende, sirkulær, kretsende, vekselvirkende, vortex – risteapparater/miksere/risteapparater ...

Rørere

Magnetrørere, varmeplaterørere og røremotorer pluss rørestaver og tilbehør ...

Ultrasoniske bad

Rengjørings- og avgassingsverktøy ...

Vannbad

Vannbad til daglig bruk og ristevannbad pluss koliforme, viskosimetriske og histologiske spesialmodeller ...

Vannrensing

VWR®-vannrensesystemer sikrer tilførsel av rent vann ...

Kvalitetsløsninger. Utformet for vitenskap

VWR Collection-merker

Collection-merkene våre er utformet med fokus på deg av et team og nettverk av fagfolk med avanserte grader innen vitenskap, kvalitetskontroll, ingeniørvirksomhet, produksjon og industrierfaring.