Konduktivitetsmåling

Konduktivitetsmåling av vannholdige løsninger er en metode som brukes for å bestemme innholdet av næringsemner, salter og urenheter. Konduktivitetsstandarder er essensielle når konduktivitetsmålere skal kalibreres. Det finnes forskjellige standarder tilgjengelig til bruk på forskjellige måleranger. Du kan kjøpe dem i flasker eller i praktiske småposer for å sikre at løsningen alltid er "fersk" når du trenger den.

Produktkategorier

Konduktivitetsstandarder i praktiske poser

Nye konduktivitetsstandarder i småposer for å analysere prøver og kalibrere konduktivitetsceller.

Konduktivitetsstandarder i flasker

Et stort sortiment med forskjellige konsentrasjoner fra 15 til 100 000 mikrosiemens/cm for å analysere prøver eller kalibrere konduktivitetsceller. Leverandøren produserer iht. ISO 17025 og Guide 34

Vanlige spørsmål

Ingenting må blandes eller måles: Bare ta en pose og åpne den og den friske løsningen er klar for bruk. Småposene er perfekte både ute i marken og inne på laben fordi det ikke trengs glass eller målebegre og ingenting må vaskes etterpå. Med disse en-dose småposene har du alltid riktig mengde løsning og du unngår krysskontaminering av prøvene dine.

  • Lommestørrelse
  • Forseglet ferskhet
  • Pålitelig, brukervennlig og nøyaktig
  • Sporbarhet til NIST
  • Batchrelaterte analysesertifikater følger med i hver pakke
  • Måleusikkerhet
  • pH verdier ved forskjellige T°
  • Utløpsdatoer
  • Sporbarhet til NIST

Det avhenger av hvilken løsning du måler. Påvirkningen fra temperatur er størst i løsninger med lav konduktivitet (eller lav ionestyrke). Vanligvis vil økningen være 2 % pr. °C for de fleste vannbaserte løsninger. Men organiske materialer har helt annerledes temperaturkurver.

Salter, mineraler og oppløst gass bidrar til konduktiviteten, dvs. at konduktiviteten indikerer mengden oppløst materiale i en løsning. TDS kan gi deg en ganske nøyaktig måling når status til én enkelt kilde sammenlignes (som NaCl). Men når sammenligningen gjøres mellom to forskjellige typer løsninger, kan det lett oppstå feil. Kalibrer meteret med samme oppløste materialet som det som er i testløsningen.

Føleren som brukes er den samme for begge, men en salinitetmåler bruker en korrigeringsfaktor på resultatet. Korrigeringsfaktoren konverterer konduktivitetsmålingen til ppm for et spesielt salt (som varierer med produsenten).

Nei. Cellekonstanten kan være forskjellig og pin-konfigureringen vil vanligvis være forskjellig. Typen termisdor som brukes for å kompensere for temperaturen er også forskjellig.

Bruk en standardløsning i rangen for prøvene du tester for å kalibrere føleren. Plasser føleren i standardløsningen, tilpass og skyll føleren i en annen prøve av standardløsningen. Så bruker du en tredje prøve av standardløsningen for å kalibrere og justere cellekonstanten til den spesifiserte verdien vises. Kalibrer på nytt når du skifter range eller hvis resultatene virker unøyaktige.

Litteratur

Tilleggsinformasjon