GC

I gasskromatografi er prøveprepareringen grunnleggende for å oppnå riktig resultat. Valg av riktige kjemikalier til metoden og utstyret bidrar til en vellykket analyse. VWR tilbyr et bredt sortiment av kjemikalier for prøvepreparering i gasskromatografi, som løsninger for headspace, pesticider og organiske substanser

Produktkategorier

Løsningsmidler for spesielle GC-funksjoner

Høyrene løsningsmidler beregnet på bruk i gasskromatografi koblet med massespektrometri eller, for enkelte typer analyser, for å gi en tydelig baseline og minimalt signal-to-noise forhold for pålitelige og reproduserbare resultater

Løsningsmidler for pesticider og sporanalyse

For gasskromatografi, og spesielt for pesticid-analyser, tilbyr vi et bredt spekter av løsemidler med spesielt lavt halogenerte og andre organiske forbindelser for å unngå kontaminasjon av prøvene.

Løsningsmidler for spesielle MOSH/MOAH-funksjoner

Løsningsmidlene våre er spesielt beregnet og testet for analyse av mineraloljemettede hydrokarboner (MOSH) og aromatiske hydrokarboner fra mineralolje (MOAH).

Headspace løsningsmidler

GC-HS løsningsmiddel-linjen vår omfatter de mest brukte organiske løsningsmidlene med høy UV-transmisjon, passende for analyse av løsningsmidelresidualer iht. ICH, USP og PH EUR metodene

Sekundære referansestandarder for GC

Bredt spekter av sekundære GC referansestandarder for forskjellige kromatografiske og analytiske formål.

Supelco standarder og CRMer

Merck Supelco® standarder og referansemateriale

Vanlige spørsmål

Typiske løsningsmidler her er heksan og iso-oktan. Andre polare løsningsmidler, som acetonitril og toluen kan brukes, man da vil du måtte bruke mer tid på å utvikle injeksjonsmetoden. En annen påvirkning kan også være forbehandlingen av prøven, dvs. hvilket løsningsmiddel ekstraktet skal ende opp i etter siste steg i prosessen.

Når en GC-HS metode utvikles optimaliseres samtidig parametere som prøve-løsemiddel, ekstraksjonstemperatur og -tid, prøvevolum og headspace-volum. Fordi sammensetningen og renheten i et prøve-løsemiddel har stor innvirkning på kvaliteten på kromatogrammet, har vi utviklet egne løsningsmidler for GC-HS funksjonene. Renheten og håndteringsspesifikasjonene oppfyller kravene i den Europeiske Farmakopeen (Ph. Eur.). Denne nye GC-HS-serien med løsningsmidler omfatter fire av de mest brukte organiske løsningsmidlene: dimetylsulfoksid (DMSO), dimetylformamid (DMF), dimetylacetamid (DMAC) og N-metylpyrrolidon-2.

Dioxinbestemmelse i matvarer gjøres oftest med GC-MS, med diklorometan, n-heksan eller toluen for prøvepreparering. Vi tilbyr disse løsningsmidlene i Merck UniSolv® eller VWR Chemicals SUPRA TRACE med høy renhetsgrad. Spesifikasjonen gjør disse gradene perfekte for dioksinanalyse med GC-MS.

Det avhenger av hvilke pesticider du skal analysere og av hvilken matrix pesticidene ekstraheres fra. Etylacetat eller acetonitril kan være gode løsningsmidler for dette. Generelt sett foretrekke modifiserte QuEChERS-metoder å bruke EA eller ACN. Disse løsningsmidlene kan trekke ut de fleste pesticider som finnes i en matrix, men det finnes noen matriser som trenger en annen tilnærming. Vær varsom med acetonnitril i QuEChERS: dette løsningsmidlet er ikke kompatibelt med alle forbindelser. I så fall er det bedre å bruke et polart løsningsmiddel med løsningsmiddelutveksling til diklorometan eller heksan. Valg av løsningsmiddel avhenger også av faktorer som løslighet og polaritet. De høye temperaturene i GS-MS gjør at dampen som oppstår fra løsningsmidlet etter at prøven er injisert også spiller en viktig rolle.

Litteratur

Tilleggsinformasjon

Gasskromatografi

Trenger du GC-kolonner eller forbruksprodukter? Her finner du alt vi har å tilby innen gasskromatografi: