HPLC

Riktig valg av kjemikalie er grunnleggende for kromatografiprosessen. Under finner du en oversikt over sortimentet av kjemikalier for kromatografi. Trenger du kolonner, instrumenter eller andre forbruksprodukter?

Produktkategorier

HPLC-løsningsmidler

I omvendt fase HPLC gradienter, kan "ghost peaks" være et reelt problem. Kvaliteten på mobilfasen (høy UV-transmisjon, lavt residual etter evaporering) og batch-to-batch reproduserbarhet er nøkkelfaktorer for å unngå slike uønskede topper.

LC-MS-løsningsmidler

LC-MS metodene forbedres kontinuerlig for å kunne møte dagens krav. Grunnleggende kvalitet på løsningsmiddelet med lavt underliggende ionenivå, lavt innhold av alkaline metaller, passer for ULC, UPLC og UHPLC.

LC-MS additiver og buffere

LC-MS additiver tilsettes vanligvis i den mobile fasen eller introduseres etter kolonne, før grenseflaten, for å påvirke analyttioniseringen. Velg mellom forskjellige buffere for bedret HPLC separasjon.

LC-MS blandinger

Standard ferdigblandet LC-MS løsninger for mobilfase, sikker produksjon og bruk av kvalitetskomponenter for å minimere forstyrrelser i baseline. Øk kvalitetssikringen med disse tre ferdige blandingene.

HPLC ionepar reagenser

For HPLC elueringsgradiering: mange nye ionepar reagenser med minimal estinksjon i nedre UV-område og utmerket transparens ned til 200 nm.

HPLC løsningsmidler i aluminiumflasker

Sikkerhet er grunnleggende: se vårt komplette sortiment av HPLC løsningsmidler i aluminiumflasker og unngå knuste flasker på laben.

HPLC løsningsmidler på fat i resirkulert rustfritt stål

Komplett sortiment av HPLC løsningsmidler på resirkulerte fat i rustfritt stål for økt sikkerhet, begrensning av mulig kontaminering og mindre avfall.

Løsningsmidler for forberedende kromatografi

Det har blitt utviklet forskjellige grader og pakker for å oppfylle kravene til preparativ HPLC og forenkle oppskalering fra analytisk til forberedende separasjon. Løsningsmidlene har ekstra lav fordampningrest (< 1 mg/l), lavt vanninnhold og høy renhet

Supelco standarder og CRMer

Merck Supelco® standarder og referansemateriale

Vanlige spørsmål

Additiver som trifluoroeddiksyre eller maursyre bidrar til å forbedre oppløsningen. Et komplett sortiment av høyrene LC-MD additiver tilbys i flasker og ampuller.

Ionepar reagenser bygger på tilsetning av ioneforbindelser i mobilfasen for å støtte dannelse av ionepar med ladede analytter. Disse reagensene består av en alkylkjede med ioniserbar terminus. Brukt med standard hydrofobe HPLC-faser i omvendt fasemodus, kan ionepar reagenter brukes til selektiv økning i retensjon av ladede analytter.

 • Overføring av en prøve fra en autosampler til et instrument, spesielt hvis urenheter absorberes i innside- og utsideoverflatene på nålen som dyppes i beholderen
 • Hvis urenheten i prøven har samme absorpsjonsbølgelengde som forbindelsen som undersøkes
 • Vannet som brukes i mobilfasen er ikke rent eller friskt nok
 • Gammel mobilfase
 • Buffere med dårlig kvalitet eller det tilsettes additiver i mobilfasen
 • Ptalater eller plastadditiver i plastcontainerne som brukes under forberedelsen til mobilfasen
 • Forsøk å bruke ferdige løsningsmiddelblandinger
 • Bruk friske elueringsmidler med salter
 • Filtrer HPLC løsningsmidlene
 • Bruk vann med god kvalitet (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) eller gradientklassifisert vann
 • Bruk salter og buffere med god kvalitet
 • Kontroller at at glass er godt rengjort

Hvis prøvene inneholder ioniserbare forbindelser kan mobilfase-pH være en av variablene når retensjon i omvendt fase RP HPLC separering kontrolleres. Men, hvis den ikke kontrolleres godt, kan pH gi opphav til mange problemer. Siden de fleste forbindelser som analyseres med RP HPLC inneholder en eller flere sure eller basiske grupper, vil de fleste mobilfaser kreve kontroll av pH. Dette er grunnen til at det brukes mye buffere.

Litteratur

Tilleggsinformasjon

kromatografi_løsninger

Se hele sortimentet av kromatografi-løsninger og veiledning om bruken på vår kromatografi-nettside