EasyScan

VWR Easyscan er den mest praktiske metoden for bestilling av produkter til laboratoriet deres. Det har ingen betydning om dere er en tung bruker av nettstedet vårt eller bare bestiller fra tid til annen – dette er den beste og raskeste løsningen for bestilling som finnes.

Slutt på skribling av notater. Slutt på loggføring på et skjema på veggen. Det er raskt, feilfritt og problemfritt.

Bare fest strekkoder for VWR-produkter på hyllen, og skann når dere trenger et produkt. Alternativt kan dere skrive ut deres egen, tilpassede katalog med strekkoder, så dere kan velge derfra.

Dere kan opprette strekkoder direkte fra nettbutikken til VWR – det er ikke nødvendig med ekstra programvare eller maskinvare.

Alt dere trenger, er en svært enkel og kostnadseffektiv skanner samt programvaren VWR Easyscan – så er dere klare til å sette i gang. Flere personer kan dele en skanner, eller hver medarbeider kan ha sin egen skanner. Det er opp til dere. Hvis dere vil ha en demonstrasjon av mulighetene, kan dere se instruksjonsvideoene våre, eller kontakt oss hvis dere vil ha mer informasjon.

Utskrift av strekkoder i VWR-nettbutikken er svært enkelt. Vi gir deg flere alternativer for generering av strekkodene du trenger, så du raskt kan utnytte fordelene ved denne løsningen. Alle alternativene som er beskrevet nedenfor, forutsetter at du er logget på. Hvis du ikke har en profil ennå, kan du klikke her for å få en.

Du kan skrive ut strekkoder fra så å si alle sider på nettstedet hvor det er en liste over artikkelnumre. Det mest praktiske stedet er handlelisteområdet. Deretter kan du velge å:

SKRIVE UT PÅ AVERY-ETIKETTPAPIRFORMAT

Du kan spesifisere et format for utskriften og deretter feste etikettene på hyllene der produktene befinner seg.

Du kan bytte til ønsket format ved hjelp av rullegardinboksen i handlelisten. Klikk på Generate barcodes (Generer strekkoder), så lages det en PDF-fil som du kan skrive ut når det passer deg. Dette papiret er tilgjengelig i nærmeste butikk for kontorekvisita.

SKRIVE UT EN TILPASSET MINIKATALOG

Klikke på Generate PDF Catalogue pages (Generer PDF-katalogsider) på siden med handlelisten. Dette genererer en komplett katalog med bilder og alt annet, inkludert strekkoder. På denne måten kan du opprette katalogen du ønsker, og bestille med denne flotte, nye funksjonen.

Her er noen eksempler på hvordan strekkodene vil se ut:

Strekkodeetiketter, L7162

Minikatalog

For installasjon av skannermaskinvaren henviser vi til håndboken som fulgte med skanneren.

LAST NED PROGRAMVARE OG INSTRUKSJONER

Hvis du er usikker på hvordan du skal installere denne programvaren, kan du kontakte din egen IT-kundestøtte, eller VWR sin kundestøtte på info.no@vwr.com

Installasjon av programvare

Når du har lastet ned programvaren fra nettstedet, åpner du filen VWR_setup for å installere programvaren. Det følgende skjermbildet vises. Klikk på Neste hvis du vil fortsette installasjonen.

Deretter må du angi hvor du vil installere programvaren. Hvis det er flere personer som bruker den samme Windows-PC-en, kan du velge å installere programvaren bare for dine brukere eller for alle som bruker PC-en. Klikk på Neste hvis du vil fortsette installasjonen.

Klikk på Neste hvis du vil installere programvaren

Installasjonen er nå fullført. Lukk vinduet.

Når installasjonen er fullført, skal VWR-logoen vises i det såkalte systemstatusfeltet

Konfigurere programvaren for første gangs bruk

Høyreklikk på VWR-ikonet i systemstatusfeltet for å åpne det. Klikk deretter på Menu (Meny) for å angi innstillinger

Det vises en rekke alternativer som vi vil gå gjennom her:

COM port (COM-port): angir porten som VWR-skanneren er koblet til. Port 1 er standardinnstillingen. Hvis du bruker USB, kan det være lurt å prøve med 8. Hvis du ikke har en driver installert for COM-porten, installerer du den følgende driveren på PC-en.

Language (Språk): Her kan du angi språket som programvaren skal vises på

Country (Land): Velg landet som du skal bestille fra med VWR Easy Order-systemet

Username: (Brukernavn): brukernavnet ditt i VWR-nettbutikken. Hvis du ikke har en bruker ennå, kan du klikke her for å få en

Password (Passord): passordet ditt i VWR-nettbutikken

Hvis du velger Remember (Husk), husker programvaren brukernavnet og passordet, slik at du bare trenger å fylle dem ut én gang. Hvis det er flere personer som bruker skanneren og programvaren, bør du kanskje la denne innstillingen være avslått.

Hvis du velger Autostart, starter Windows denne programvaren hver gang du starter PC-en.

Når du er ferdig med å angi innstillingene, klikker du på knappen Save (Lagre) for å lagre innstillingene og lukke vinduet

Nå er du klar til å opprette den første bestillingen. Skann noen strekkoder for produkter du vil bestille, og koble til skanneren. (Ikke være redd – systemet bestiller ikke direkte. Det oppretter en handlekurv på den vanlige måten i VWR-nettbutikken.)

Nå kan du klikke på Send. Du blir spurt om passordet og brukernavnet hvis du ikke har angitt dem i menyskjermbildet

Når du klikker på Send order (Send bestilling), starter systemet en nettleserøkt og oppretter en handlekurv med strekkodene du har skannet.

Kan jeg bruke andre metoder eller annen programvare for å opprette strekkoder?

Så lenge du konverter et gyldig VWR-artikkelnummer til en Code 128-strekkode, skal det ikke være noe problem

Kan jeg bruke strekkodene på produktene til leverandører som VWR har i sortimentet sitt?

Nei, det kan du ikke. I mange tilfeller er ikke slike strekkoder koder for artikkelnumre. Det er avgjørende for VWR Easy Order-løsningen at strekkodene er koder for gyldige VWR-artikkelnumre

Kan en skanner brukes av flere personer?

Ja. Dere kan installere programvaren på så mange PC-er dere ønsker, så lenge de har Internett-tilgang. Deretter kan dere koble skanneren til hvilken som helst av PC-ene – så fungerer den uten videre.

Kan jeg administrere lagerrommet mitt med en slik skanner? Den virker interessant for det formålet.

Det kan du. VWR har spesialprogramvare tilgjengelig for deg som du kan bruke til å administrere lagerbeholdningen på en enkel måte. Fyll ut dette skjemaet hvis du vil ha mer informasjon

Hvor mange strekkoder kan jeg skanne før jeg kobler til?

I teorien ca. 150. Det betyr at du kan skanne et par uker og opprette bestillingen når det passer deg.

Hvor lenge lagres strekkodene i minnet til skanneren?

I utgangspunktet til batteriene er tomme, eller til du tar ut batteriene. Det kan være lurt å etablere en hyppighet for bestilling, så du er sikker på å ikke miste koder som er lagret i skanneren.