VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management er et smarttelefon- og nettbrettbasert grensesnitt for brukere og tjenesteleverandører som for øyeblikket bruker VWRs Equipment Management-løsning.

Praktisk og synlig administrasjon av lagerbeholdning og serviceeiendeler

I mange organisasjoner, bedrifter, vitenskapelige institusjoner og forskningsinstitusjoner blir utstyr et avgjørende aktivum for arbeidet til enhver forsker. Med VWRs Equipment Management-løsning og appen VWR Equipment Management kan man administrere og overvåke utstyr i hele organisasjonen. Et system for administrasjon av utstyr er en del av kvalitetssystemet og er derfor en avgjørende faktor for at kunder skal kunne oppfylle sine krav til samsvar. VWRs løsning for administrasjon av utstyr administrerer effektivt vedlikehold, kalibreringer, reparasjoner, lagerstyring for utstyr og mange andre vanlige aktiviteter. Den vil bidra til å opprettholde oversikt over utstyr for alle aktiva.

Appen VWR Equipment er integrert i VWRs Equipment Management-løsning og hjelper personalet og serviceleverandørene å opprettholde kontakten med utstyr mens de er på farten.

Fordeler ved VWR Equipment:

 • Registrer nytt utstyr, inkludert å ta bilder
 • Identifiser utstyr med QR-koder eller strekkoder
 • Verifiser plasseringen til en utstyrsenhet
 • Kontroller statusen til reparasjonsplaner for utstyr
 • Spor og administrer serviceforespørsler og arbeidsordrer
 • Opprett nye serviceforespørsler i laboratoriet, inkludert å ta bilder for bedre dokumentasjon
 • Sjekk inn og sjekk ut utstyr

Det rutinemessige vedlikeholdet og administrasjonen av alt fra små innkjøp til store kapitalinvesteringer er avgjørende for å øke avkastning og dermed redusere driftskostnader. VWRs Equipment Management-løsning fjerner denne oppgaven fra de individuelle brukerne og administrerer utstyr med et brukervennlig programvaresystem for administrasjon.

VWR Equipment Management kombinerer administrasjon av utstyrsporteføljen, planlegging av vedlikehold, lagerbeholdning og arbeidsordrer for rask og enkel administrasjon, sporing og beslutningstaking.

Fordeler ved VWRs Equipment Management-løsning:

 • et nettskybasert system som støtter mobil administrasjon av lagerbeholdning og har et brukervennlig grensesnitt
 • sporer alle administrasjonsbehov for utstyrsservice: serviceposter, planer for forebyggende vedlikehold, oppretter arbeidsordrer
 • muliggjør strategiske innkjøpsbeslutninger basert på lagret informasjon: totale eierskapskostnader
 • administrasjon av kontrakter og garantier
 • kjører rapporter og oppretter kritiske prestasjonsindikatorer
 • sammenligner ytelsen til produsenter, serviceleverandører, leverandører osv.

*Vær oppmerksom på at for at man skal kunne bruke appen VWR Equipment Management, må VWRs Equipment Management-løsningen installeres og konfigureres. VWR kan foreta en vurdering av behovene deres og tilby det som er nødvendig for å dekke behovene deres for produkter, opplæring og støtte. Kontakt det lokale VWR-kontoret, eller gå til vwr.com, for å få utført en vurdering.