VWR SearchPad

VWR SearchPad er et nettbrettbasert søkegrensesnitt for forskere og vitenskapsmenn/-kvinner som for øyeblikket bruker VWRs Laboratory Supplies Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi.

Praktisk og synlig – innkjøpsløsning – fra laboratorier til alle lagerlokasjoner

I mange vitenskapelige institusjoner og forskningsinstitusjoner er det flere laboratorier og lagerrom med laboratorieforsyninger som er spesifikke for hvert forskningsområde. VWR SearchPad, integrert med VWRs programvare for lagerstyring, VSR+, kan finne produkter på tvers av laboratorier og lagerrom, sortert etter nærheten til den gjeldende plasseringen ved hjelp av GPS-funksjoner. Forskere kan be om at det leveres produkter til et bestemt laboratorium av VWRCATALYST-personell på stedet, eller de kan gå til den nærmeste plasseringen for å hente artikkelen.

Fordeler ved VWR SearchPad og Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi:

  • VSR+-teknologi gir 360˚ synlighet fra forskerens arbeidsplass til alle lagerpunkter i forsyningskjeden
  • et nettskybasert system som støtter mobil administrasjon av lagerbeholdning og har et brukervennlig grensesnitt
  • VSR+-teknologisystemet støtter VWR-produkter og tredjepartsprodukter fra hvilken som helst leverandør
  • Forenklede administrative oppgaver: finne produkter, overvåke lageruttak, etterfylle lagerbeholdning via vwr.com og kontrollere innkommende forsendelser
  • Inneholder et aktivitetsbasert varslings- og meldingssystem som gir brukere, ledere og administratorer informasjon om ventende oppgaver, for eksempel bestillinger, forespørsler om lagerplukking, forsendelser og kritisk lav lagerbeholdning
  • Oppdateringer i sanntid om lagerbeholdning på tvers av alle plasseringer – laboratorier og lagerrom
  • Enkelt å ta i bruk og kan integreres med deres eksisterende serverdel ved hjelp av innebygde konfiguratorer, slik at dere kan koble til miljøet deres

*Vær oppmerksom på at for at man skal kunne bruke applikasjonen VWR SearchPad, må VWR Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi, installeres og konfigureres. VWR kan foreta en vurdering av behovene deres og tilby det som er nødvendig for å dekke behovene deres for produkter, opplæring og støtte. Kontakt det lokale VWR-kontoret, eller gå til vwr.com, for å få utført en vurdering.