Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

VWR SearchPad

VWR SearchPad

VWR SearchPad er et nettbrettbasert søkegrensesnitt for forskere og vitenskapsmenn/-kvinner som for øyeblikket bruker VWRs Laboratory Supplies Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi.

Praktisk og synlig – innkjøpsløsning – fra laboratorier til alle lagerlokasjoner

I mange vitenskapelige institusjoner og forskningsinstitusjoner er det flere laboratorier og lagerrom med laboratorieforsyninger som er spesifikke for hvert forskningsområde. VWR SearchPad, integrert med VWRs programvare for lagerstyring, VSR+, kan finne produkter på tvers av laboratorier og lagerrom, sortert etter nærheten til den gjeldende plasseringen ved hjelp av GPS-funksjoner. Forskere kan be om at det leveres produkter til et bestemt laboratorium av VWRCATALYST-personell på stedet, eller de kan gå til den nærmeste plasseringen for å hente artikkelen.

Fordeler ved VWR SearchPad og Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi:

  • VSR+-teknologi gir 360˚ synlighet fra forskerens arbeidsplass til alle lagerpunkter i forsyningskjeden
  • et nettskybasert system som støtter mobil administrasjon av lagerbeholdning og har et brukervennlig grensesnitt
  • VSR+-teknologisystemet støtter VWR-produkter og tredjepartsprodukter fra hvilken som helst leverandør
  • Forenklede administrative oppgaver: finne produkter, overvåke lageruttak, etterfylle lagerbeholdning via vwr.com og kontrollere innkommende forsendelser
  • Inneholder et aktivitetsbasert varslings- og meldingssystem som gir brukere, ledere og administratorer informasjon om ventende oppgaver, for eksempel bestillinger, forespørsler om lagerplukking, forsendelser og kritisk lav lagerbeholdning
  • Oppdateringer i sanntid om lagerbeholdning på tvers av alle plasseringer – laboratorier og lagerrom
  • Enkelt å ta i bruk og kan integreres med deres eksisterende serverdel ved hjelp av innebygde konfiguratorer, slik at dere kan koble til miljøet deres

*Vær oppmerksom på at for at man skal kunne bruke applikasjonen VWR SearchPad, må VWR Inventory Management, drevet av VSR+-teknologi, installeres og konfigureres. VWR kan foreta en vurdering av behovene deres og tilby det som er nødvendig for å dekke behovene deres for produkter, opplæring og støtte. Kontakt det lokale VWR-kontoret, eller gå til vwr.com, for å få utført en vurdering.