Nitrogenbestemmelse

Kjeldahl-metoden brukes til bestemmelse av nitrogeninnhold i en prøve. I denne analysen tilsettes prøven en sterk syre så fri nitrogen reagerer og former ammoniumsulfat.

Katalysatorer (tabletter) tilsettes for å påskynde denne prosessen. Neste steg er destillasjon, fulgt av titrering. Forskjellige typer kjemikalier inngår i denne prosessen. Fra syrer for fordøyelsen til volumetriske løsninger og indikatorer for den avsluttende titreringen.

Produktkategorier

Reagenser for Kjeldahl-metoden for nitrogenbestemmelse.

En komplett sortiment av reagenser for Kjeldahl-metoden, klare for bruk og uten fare for skader under tillagingen

Kjeldahl katalysatorer for nitrogenbestemmelse.

Et stort utvalg av bruksklare tabletter som gir optimale betingelser for nedbrytingsfasen til svovelsyre.

Vanlige spørsmål

Kjeldahl-metoden brukes til å kvantifisere nitrogen i organiske substanser pluss nitrogeninnholdet i de uorganiske forbindelsene ammoniakk og ammonium (NH3/NH4+) i næringsmidler og miljøprøver av typen:

  • Kjøtt og tilhørende produkter, som pølser
  • Korn og mel
  • Kakao
  • Melk og tilhørende produkter (ost og melkepulver)
  • Jord
  • Vann (avløp- og drikkevann) eller utslipp

Litteratur

Tilleggsinformasjon