XRF

For prøveprepareringen av din XRF-analyse kan du bruke borater for fusjon, tilsetningsstoffer for fusjon og forhåndsveide tabletter for maling og tablettering. Nøkkelen er å skape homogene prøver og å unngå kontaminering med spor av urenheter i prøven din. Mercks Spectromelt®-produkter kan hjelpe deg med det.

Produktkategorier

Tilsetningsstoffer for fusjon

Ikke-fuktende tilsetningsstoffer, som litiumbromid eller kaliumjodid, fungerer som slippmiddel for å hindre at boratglassene fester seg til platinaproduktene.

Reagenser for fusjon

Spectromelt® fluks for forberedelse av fusjonsprøver. Merck tilbyr både litiumborater, Spectromelt® A og natriumborater, Spectromelt® B10.

Reagenser for maling og tablettering

Spectromelt® C-serien er tatt fram som hjelp ved maling og tablettering. Ved automatisert preparering av pulverprøver er analysetiden en viktig faktor.