Applikasjoner for vannanalyse

Rent vann er viktig for vårt daglige liv - hele veien fra grunnvann til avløpsvannbehandling. Analyser av alle deler av syklusen er viktig.

1) Vanninntak - testing av overflate- og grunnvann
Når vann testes ute i felten, trengs et robust, vann- og støvtett instrument for å gjøre en nøyaktig analyse - som for eksempel Spectroquant® Move kolorimeter. For raske og enkle semi-kvantitative resultater, finnes en rekke ulike test kit.

2) Vannbehandling - prosesskontroll
For god og trygg vannbehandling er det viktig med kontinuerlig overvåkning med hjelp av forskjellige analyser, f.eks. pH, turbiditet eller analyse av organiske eller uorganiske stoffer med spektrometri (mer enn 180 testkits er tilgjengelig).

3) Analytisk og mikrobiell testing
Vann må monitoreres for tilstedeværelse av potensielt farlige mikrober, metaller, organiske eller uorganiske stoffer. Merk tilbyr en serie med produkter for mikrobiologisk deteksjon, spormetallanalyse, USEPA metoder for spektrofotometri og analyse av flyktige og semi-flyktige forbindelser.

4 & 5) Generering og behandling av avløpsvann
Avløpsvann må analyseres både før og under behandlingen for å kunne sikre at det brukes riktige metoder og tiltak samt at resultatet oppfyller alle relevante offentlige krav. En rekke produkter finnes tilgjengelig for prøveopparbeidelse, inkl. SPE og SPME. For enkelte analyser som TOC, total nitrogen osv. vil det være nødvendig å gjøre en oppslutning med termoreaktor eller et Crack set. Andre viktige parametre når vannsikkerheten skal ivaretas, omfatter tensid- og desinfeksjonstester, som f.eks. klor, klorid, pereddiksyre osv. Du finner en fullstendig oversikt i listen nedenfor. 

Eksempler på bruk av vannanalyse, med anbefalinger