Whatman™-filtre for vann-, luft- og jordtesting

Nøyaktige og pålitelige analyseresultater er viktig ved overvåking av luft, vann og jord for miljøtesting. GE vet at du trenger å være sikker på at filtreringstrinnene du utfører, er effektive, reproduserbare og bevarer integriteten til prøven. Uansett hva du bruker ett av våre glasspapir, sprøytefiltre eller andre Whatman™-produktene til, kan du stole på at GE forstår at kvalitet er viktig.

Vanntesting   Lufttesting   Jordtesting
   
NYE RTU*-filtre er tilgjengelige!
*Klare til bruk
       

40 år med erfaring med klargjøring og testing av miljøprøver på 21 minutter

Topp

Whatman™-filtre for vanntesting

Med Whatman™-filtre kan du teste prøvene dine i henhold til miljømessige vanntestingskrav. Følgende tester må utføres:
 • analyse av faste stoffer
 • analyse av metaller
 • prøvepreparering av oppløsningsioner
 • oppløst organisk karboninnhold
 • HPLC, UHPL, ICP-MS
 • mikrobiologisk analyse

Whatman™ har utviklet spesielle filtre for å garantere pålitelige resultater og gjøre det enkelt for deg å utføre hver analyse, selv av kritiske prøver.

For eksempel, 934-AH RTU-glassfiberfiltre, som leveres forvaskede og forhåndsveide, er betydelig tidsbesparende når du utfører analyse av suspenderte faste stoffer.

GD/XP-sprøytefiltre, som inkluderer en integrert forfiltrering med dobbelt forfilterlag og en endelig 0,45 µm membran, gir enkel filtrering av prøver som er vanskelige å filtrere. Forfilteret i polypropylen minimerer ekstraherbare ioner, noe som gjør det egnet for analyse av spormetall med ICP-MS. Finn ut hvordan Anotop IC™, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP og GD/X™ samt Mini-Uniprep kan hjelpe deg!

Kundeanbefaling: Whatman™-filtre for testing av vannkvalitet

Nyhet: Serien med RTU-produkter (bruksklare produkter) inneholder nå også filtre

GF/C bruksklare produkter for oppløste faste stoffer og suspenderte faste stoffer i henhold til EN872
934-AH bruksklare produkter for flyktige stoffer i henhold til US EPA laboratoriestandardmetode 2540 C og D

Klare til bruk: forvasket, tørket/antent, avkjølt, veid (vekt oppgitt med fire desimaler) og plassert i merket panne med strekkode og i en eske med strekkode 

Be om Whatman-filterprøver for VANN

Totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer må bestemmes ved bruk av glassfiberfiltre. 934-AH RTU-glassfiberfiltre er klare til bruk!Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C, Whatman

Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer

Høydepunkt 1:
Retensjon av svært fine partikler

Høydepunkt 2:
Retensjon av partikler på 1,2 µm

Standard metodesamsvar:
EN 872

Filterets navn:
GF/C

Filtertype:
Glassfiberfiltre

 Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad 934-AH, Whatman

Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte og faste stoffer

Høydepunkt 1:
Høy lastekapasitet

Standard metodesamsvar:
2540D

Filterets navn: 934-AH

Filtertype: Glassfiberfilter

 

Nye bruksklare produkter for flyktige stoffer er tilgjengelige

Glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman

Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, faste stoffer

Høydepunkt 1:
Klare til bruk: forvasket og forhåndsveid

Høydepunkt 2:
Hver panne har en unik strekkode

Samsvar med standardmetode:
2540D

Filterets navn: 934-AH RTU

Filtertype: Glassfiberfilter

Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/C RTU, Whatman

Bruksområde:
Filtre for analyse av totalt suspenderte, oppløste og flyktige stoffer

Høydepunkt 1:
Klare for bruk: forvasket, tørket, avkjølt og veid

Høydepunkt 2:
Sertifisert tap av masse <0,017 mg/cm2 

Samsvar med standardmetode:
EN 872

Filterets navn:GF/C RTU

Filtertype: Glassfiberfilter

       

Demonstrasjon av glassmikrofiberfiltre, 934-AH™ RTU, Whatman


Kjemisk analyse utføres vanligvis ved hjelp av analytiske instrumenter. Filtrering av vannprøver før analyse er god praksis for å fjerne uønskede partikler fra analysen og for å beskytte ømfintlige instrumenter mot potensielt skadelige forbindelser.

I denne delen kan du finne filtre for:

 • bestemmelse av oppløste tungmetaller (GD/XP™-sprøytefiltre, integrerte Polydisc™ GW- og Polycap™ GW-filtre)
 • prøvepreparering av oppløsningsioner (Anotop IC™-sprøytefilter)
 • bestemmelse av oppløst organisk karbon (DOC) (Puradisc™ Aqua 30-sprøytefilter)

Sprøytefiltre, GD/XP™, Whatman

Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller

Høydepunkt 1:
For prøver som er vanskelige å filtrere

Høydepunkt 2:
Egnet for analyse av spormetall

Filterets navn:
GD/XP™

Filtertype:
SPRØYTEFILTRE

 

Polydisc™ GW, integrerte filtre, Whatman

Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller

Høydepunkt 1:
Til prøver av grunnvann

Filterets navn:
POLYDISC™ GW

Filtertype:
Integrerte filtre

 

Grunnvannsprøvekapsler, Polycap™ GW, Whatman

Bruksområde:
Analyse av oppløste tungmetaller

Høydepunkt 1:
Til prøver av grunnvann

Filterets navn:
POLYCAP™ GW

Filtertype:
Integrerte filtre

Sprøytefiltre, Anotop™, Whatman

Bruksområde:
Analyse av oppløste ioner

Høydepunkt 1:
Sertifiserte og garantert lave nivåer av anionutvasking

Filterets navn:
ANOTOP™ IC

Filtertype:
SPRØYTEFILTRE

 

Sprøytefiltre, Puradisc™ Aqua 30, Whatman

Bruksområde:
Analyse av oppløst organisk karbon

Høydepunkt 1:
Forvasket

Filterets navn:
PURADISC™ AQUA30

Filtertype:
SPRØYTEFILTRE

VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.

Kontakt

Topp

Whatman™-filtre for lufttesting

Overvåking av luftkvalitet blir mer og mer viktig på grunn av tilstedeværelsen av høye mengder forurensende stoffer i luften som omgir oss. Kildene til utslipp kan være naturlige eller forårsaket av industri, jordbruk eller transporttrafikk. Ultrafine partikler (UFP) har blitt et viktig interesseområde for miljøovervåking og relaterte studier, fordi de har vist seg å ha potensielt betydelig innvirkning på luftkvalitet og helse.

Tungmetaller samt organiske og uorganiske kjemikalier som ozon, flyktige organiske karboner, SO2, NO2, CO, benzoat eller asbest må også overvåkes.

Whatman™ kan støtte deg med dedikerte filtre for overvåking av partikler, både manuelle og automatiserte; for prøvetaking i normale eller krevende miljøer; for testing av radioaktivitet, metaller eller asbest.

Velg mellom 13 forskjellige typer Whatman™-filtre for luftprøvetesting:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • TE-membraner
 • QM-EN kvartsfiberfiltre
 • QM-H kvartsfiberfiltre
 • QM-EN kvartshylser
 • QM-H kvartshylser
 • Glassmikrofiberspoler
 • WME
 • Nucleopore™-membraner
 • Cyclopore™-membraner

Be om Whatman-filterprøver for LUFT

Manuell prøvetaking i normale omgivelser

Glassmikrofiberfiltre med bindemiddel, grad GF 10, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 180 °C

Filterets navn:
GF10

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

 

Ekstraksjonshylser, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
For skorsteinsgasser

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 500 °C

Filterets navn:
GLASSFIBERHYLSER

Filtertype:
GLASSFIBERHYLSER

 

Membranfiltre, PTFE, TE-serien, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
Høy kjemisk kompatibilitet

Høydepunkt 2:
Lav kjemisk bakgrunnsinterferens

Filterets navn:
TE PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
For gravimetrisk bestemmelse, PM10

Høydepunkt 2:
Høy strømningshastighet

Filterets navn:
GF/A

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

 

Glassmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad EPM 2000, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
For gravimetrisk bestemmelse, PM10

Høydepunkt 2:
Brukes i PM-10-luftprøvetakingsutstyr med høyt volum

Filterets navn:
EPM2000

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

 

Membranfiltre for luftprøvetaking, PTFE, grad PM 2,5, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (normalt miljø)

Høydepunkt 1:
For bestemmelse av PM 2,5. Høy kjemisk kompatibilitet

Høydepunkt 2:
Lav kjemisk bakgrunnsinterferens

Standard metodesamsvar:
EPA PM 2,5 (krav i 40 CFR, del 50, vedlegg L)

Filterets navn:
PM 2,5 PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

Manuell prøvetaking i krevende miljøer

Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)

Høydepunkt 1:
For skorsteinsgasser. Kvarts med høy renhet.

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filterets navn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)

Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C

Filtertype:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman

Bruksområde:
Manuell prøvetaking av partikler i omgivelsesluft (krevende miljø)

Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. For skorsteinsgasser.

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filterets navn:
KVARTSFIBERHYLSER

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER

Automatisert prøvetaking

Glassmikrofiberfiltre med bindemiddel, grad GF 10, Whatman

Bruksområde:
Automatisert prøvetaking av partikler i omgivelsesluft

Høydepunkt 1:
Ekstrem mekanisk stabilitet

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 180 °C

Filterets navn:
GF10-SPOLER

Filtertype:
GLASSMIKROFIBERSPOLER

Prøvetaking for radioaktivitet- og metallanalyse

Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman

Bruksområde:
Prøvetaking av radioaktiv luftforurensning

Høydepunkt 1:
Egnet til å absorbere radioaktivt jod

Høydepunkt 2:
Høy strømningshastighet

Filterets navn:
GF/A

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

 

Bruksspesifikke filterpapir, grad 72, Whatman

Bruksområde:
Prøvetaking av radioaktiv luftforurensning

Høydepunkt 1:
Egnet til å absorbere radioaktivt jod

Filterets navn:
Grad 72

Filtertype:
GLASSFIBER-/CELLULOSEFILTERPAPIR

Filtre for bestemmelse av metaller i partikler i omgivelsesluft

Membranfiltre, blandet celluloseester, Whatman

Bruksområde:
Filtre for bestemmelse av metaller i partikler i omgivelsesluft

Høydepunkt 1:
Bra strømningshastighet og styrke

Høydepunkt 2:
Mange grader av porøsitet

Filterets navn:
MCE

Filtertype:
MCE-MEMBRANFILTRE


Overvåking av luftforurensning fra skorsteiner, røykkanaler og aerosoler krever et filter som kan motstå krevende kjemiske miljøer og høye temperaturer. Høy renhet er også nødvendig for dette bruksområdet.

Filtre for analyse av tungmetaller

Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman

Bruksområde:
Analyse av tungmetaller

Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filterets navn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman

Bruksområde:
Analyse av tungmetaller

Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C

Filtertype:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Glassmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad EPM 2000, Whatman

Bruksområde:
Analyse av tungmetaller

Høydepunkt 1:
Detaljert kjemisk analyse av spor av forurensing

Høydepunkt 2:
Brukes i PM-10-luftprøvetakingsutstyr med høyt volum

Filterets navn:
EPM2000

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman

Bruksområde:
Analyse av tungmetaller

Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. Egnet for både løsemiddelekstraksjon og luftprøvetaking.

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filterets navn:
KVARTSFIBERHYLSER

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER

Filtre for andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Glassmikrofiberfiltre uten bindemiddel, grad GF/A, Whatman

Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Høydepunkt 1:
Høy strømningshastighet

Filterets navn:
GF/A

Filtertype:
GLASSFIBERFILTRE

 

Membranfiltre, PTFE, TE-serien, Whatman

Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Høydepunkt 1:
Bedre holdbarhet for krevende testmiljøer

Høydepunkt 2:
Høy kjemisk kompatibilitet

Filtertype:
TE PTFE

Filtertype:
PTFE-MEMBRANFILTRE

 

Kvartsmikrofiberfiltre for luftprøvetaking, grad QM-A, Whatman

Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filterets navn:
QM-A

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

Luftprøvetakingfiltre av ren kvarts, grad QM-H, Whatman

Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Høydepunkt 1:
100 % ren kvarts

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 900 °C

Filterets navn:
QM-H

Filtertype:
KVARTSFIBERFILTRE

 

Ekstraksjonshylser, høy renhet, kvarts, Whatman

Bruksområde:
Andre organiske eller uorganiske kjemikalier

Høydepunkt 1:
Kvarts med høy renhet. Egnet for både løsemiddelekstraksjon og luftprøvetaking.

Høydepunkt 2:
Kan brukes opp til 800 °C

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER

Filtertype:
KVARTSFIBERHYLSER


VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.

Kontakt

Topp

Whatman™-filtre for jordtesting

Fra et miljømessig synspunkt er jord et primærelement av økosystemet, sammen med vann, luft og levende organismer, og trenger derfor å bli bevart og beskyttet mot mulig degradering. Samtidig er bruk av gjødsel i jordbruk en kraftfull metode for å øke produktiviteten for jord og dermed få bedre utbytte av avlinger.

Jordprøveanalyse krever at kjemiske forbindelser først ekstraheres fra matrisen ved hjelp av pH- og varmemodulasjon og deretter konsentreres. Nitrogen, pesticider, fosfor, bevarte faste stoffer og klarifiserte løsninger samt pH må bestemmes i jordprøver. Whatman™ kan gi deg det rette produktet for hver test.

Be om Whatman-filterprøver for JORD

Kjeldahl-nitrogenanalyse

Nitrogeninnhold i jord måles vanligvis ved hjelp av Kjeldahl-metoden, som omfatter prøvetaking fra en nøyaktig mengde jord før overføring til et oppsugingsrør. For dette bruksområdet må du bruke Whatman™-veieskip med lavt nitrogeninnhold og deretter filtrere prøven med kvalitativt papir.

Kvalitativt filterpapir, standard graderinger, grad 4 og 4V, Whatman

Bruksområde:
Kjeldahl-nitrogenanalyse

Høydepunkt 1:
For filtrering av prøver før analyse

Filterets navn:
Grad 4

Filtertype:
FILTERPAPIR

 

Kjeldahl-veieskip, Whatman

Bruksområde:
Kjeldahl-nitrogenanalyse

Høydepunkt 1:
Lavt nitrogeninnhold

Filtertype:
Grad 609

Filtertype:
VEIESKIP


Før analyse med for eksempel gasskromatografi (GC) kan du klargjøre jord ved hjelp av Soxhlet-ekstraksjon eller mikrobølgefordøyelse. Ekstraksjonshylser er mye brukt for denne teknikken. Bruk spesifikke sprøytefiltre for å fjerne små partikler og beskytte GC-instrumentet ditt.

Ekstraksjonshylser, Whatman

Bruksområde:
Soxhlet-ekstraksjon

Filterets navn: CELLULOSEHYLSER
Filtertype: CELLULOSEHYLSER


De fleste tester for sporelementer er basert på å ekstrahere jord og måle konsentrasjonen av sporelementer i den jordfrie væskefasen ved hjelp av for eksempel induktivt koblet plasma atomemisjonspektrometri (ICP-AES). Prøven skal deretter vanligvis filtreres gjennom et kvalitativt filterpapir eller glassfiberfilter, slik at den ikke vil tette nebulatorer eller forstyrre injeksjonen inn i analyseinstrumentet. Hvis prøven fordøyes med acqua regia, kan den filtreres gjennom et askefritt filterpapir.

Sprøytefiltre, SPARTAN™, Whatman

Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi

Høydepunkt 1:
HPLC-sertifisert

Filterets navn:
SPARTAN

Filtertype:
Glassfiberfilter

 

Sprøytefiltre, Puradisc™, Whatman

Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi

Høydepunkt 1:
Bredt utvalg av membraner, porestørrelser og diametre

Filterets navn:PURADISC

Filtertype:Glassfiberfilter

 

Sprøytefiltre, GD/X™, Whatman

Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi

Høydepunkt 1:
Med forfiltreringsstabel av glassfiberfilter

Høydepunkt 2:
Tre til syv ganger høyere prøvevolum enn standard sprøytefiltre

Filterets navn:
GD/X

Filtertype:
Sprøytefiltre

Sprøytefiltre, GD/XP™, Whatman

Bruksområde:
Prøver som er vanskelige å filtrere

Høydepunkt 1:
Med forfiltreringsstabel av polypropylen

Høydepunkt 2:
Reduserer nivået av ekstraherbare ioner

Filterets navn:
GD/XP

Filtertype:
Sprøytefiltre

 

Sprøytefrie filtre, Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi

Høydepunkt 1:
Alt-i-ett-filter og automatisk prøvevekslerrør

Høydepunkt 2:
Med prøvevekslerrør i GLASS

Filterets navn:
MINIUNIPREP G2

Filtertype:
Glassfiberfilter

 

Sprøytefrie filtre, Mini-UniPrep™, Whatman

Bruksområde:
Spektrofotometri og kromatografi

Høydepunkt 1:
Alt-i-ett-filter og automatisk prøvevekslerrør

Høydepunkt 2:
Med prøvevekslerrør i PLAST

Filterets navn:
MINIUNIPREP

Filtertype:
Glassfiberfilter

Demonstrasjon av Whatman GD/X™-sprøytefilter


Demonstrasjon av Whatman Mini-UniPrep™

Gjennom testing av fosfor i jordsmonnet kan man bestemme mengden fosforgjødsel som trengs for å oppnå maksimal plantevekst. For å bestemme fosforinnhold i jordsmonnet ekstraheres jorda ved hjelp av en kjemisk løsning, og fosforinnholdet i ekstraktet måles ved hjelp av kolorimetri. Det er vanligvis nødvendig å filtrere ekstraktet gjennom et kvalitativt filterpapir før analyse. Hvis en automatisert metode brukes for å fastslå fosforkonsentrasjon, kan det være nødvendig med syreresistente filterpapir.

Kvantitativt filterpapir, askefri, grad 41, Whatman

Bruksområde:
Kolorimetri for fosforanalyse

Filterets navn: Grad 41
Filtertype: FILTERPAPIR


pH-verdien i jorda er avgjørende for hvor godt den holder på mineraler. Noen planter har svært individuelle pH-krav. Det fins mange forskjellige måter å måle pH i jordsmonnet på. Lakmus-/pH-papir er en rask og rimelig metode for å teste pH i jordsmonnet når et pH-meter ikke er tilgjengelig eller når svært nøyaktige verdier ikke er nødvendig. Når du forbereder jordprøven, bruker du et veiepapir for å veie jorden før du legger til vann. Filterpapir kan brukes for å fjerne unødvendige partikler fra suspensjonen.

pH-indikatorpapir, Whatman

Bruksområde:
pH-analyse

Høydepunkt 2:
Universelle indikatorer

Filterets navn:
PHANPEHA

Filtertype:
INDIKATORPAPIR


Flere testmetoder krever at flytende komponenter i en løsning må skilles fra suspenderte stoffer før analyse. GE tilbyr et bredt utvalg av cellulosefilterpapir med ulike nivåer av strømningshastighet, kapasitet, og kjemisk motstandskraft for å støtte disse bruksområdene.

Papirfiltre: veiledning

VWR kan tilby et komplett utvalg av forbruksartikler, utstyr og reagenser for miljøanalyse. Bruk søkeverktøyet på hjemmesiden vår, eller ta kontakt med den lokale salgsrepresentanten.

Kontakt