Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:

Du søkte etter:

BOD-målesystemer


11  treff i ditt søk
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/18/18944918.jpg

VWR har BOD målesystemer til industrielt spillvann og andre spillvannsmålinger. Bestem vannkvaliteten effektivt med kviksølvfrie respirometriske systemer med digitale displays. Komplette rutinemålinger med seks eller tolv prøver i opp til 99 dager. Utvalgte system tildeler automatisk et unikt identifikationsnummer til hver prøve. BOD målesystemer leveres klare til bruk.


SearchPresentationType-VERTICAL
 
 
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Searching Easy View Easy View (ny)
Sorter etter:
 
 
 
 

Produsent:  WTW
Beskrivelse:   Laboratoriemetode for måling av mikrobiell jordrespirasjon i henhold til DIN 19 737. Målinger av respirasjon brukes for prognoser, kartlegging og kont...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   Biologisk nedbrytbarhet i henhold til ISO 9408/ DIN EN 29 408/ OECD 301 F. Målingen av den biologiske nedbrytbarheten bør kontrolleres før 'nye' kjemi...
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Respirometric measurement system for BOD without mercury for determining the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic biological microorganisms ...
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Measurement system without mercury for determination of the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic biological microorganisms in water. The sen...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   BOF-måling uten kvikksølv i henhold til EN 1889-2. OxiTop®-systemet er utviklet for måling av BOF i avløpsvann som ikke er svært kontaminert, ved å må...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   OxiTop® Control består av et OxiTop® Control-målehode og en infrarød kontroller. Dette systemet er svært enkelt i bruk. Kontrolleren kan konfigurere o...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   The OxiTop®-i is a modern, easy to use instrument for BOD measurement (Biochemical Oxygen Demand). The duration can be defined between one and seven d...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   Måling av anaerob nedbryting, OxiTop® AN6, AN12 WTW Biogassmåling. Anaerobe nedbrytingsprosesser finner sted når det ikke er oksygen til stede. Målefl...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste