Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue

Sko og støvler for renrom

I renromsmiljøer er det viktig å redusere risikoen for ulykker som oppstår ved at personalet glir, samt forhindre feil og nedetid som skyldes statisk elektrisitet.

Riktig fottøy er nødvendig i tillegg til installerte apparater, gulvområder og plagg.

Sko og støvler for renrom

Fottøy brukes i mange timer hver dag og må være sikkert (for personer og prosesser) og komfortabelt.

Det er forskjeller i fottøyet for sikkerhet, vern og industri, som er utformet i henhold til følgende europeiske standarder:

EN 61340-5-1: beskyttelse av komponenter som er følsomme overfor elektrostatisk ladning / generelle krav

EN 4843-100: krav til antisklitest

EN ISO 20344: krav og testmetoder

EN ISO 20345: spesifikasjon av sikkerhetsskoen

EN ISO 20346: spesifikasjon av verneskoen

EN ISO 20347: spesifikasjon av yrkesskoen

Vanntett fottøy må brukes når det er store væskemengder i nærheten. PU-klogger eller mikrofibersko, som kan rengjøres og desinfiseres, bør brukes. Når det er nødvendig å begrense eller forhindre elektrostatisk ladning, er det viktig med antistatisk eller ESD-beskyttet fottøy.

For mer informasjon

Leverandørkataloger er tilgjengelige på forespørsel.