Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Bio Chrom

Bio Chrom

VWR tilbyr en produktserie for proteinrensing, basert på ulike utprøvde teknologier som IEX, ultrafiltrering, dialyse og affinitetsrensing.

Affinitetsteknologi kan brukes til å isolere spesifikke molekyler fra en blanding (f.eks His·Bind®-rensing), fange opp et spesifikt molekyl for undersøkelser av interaksjon (f.eks. immobilisering på GST·Bind™-harpiks), eller fjerne en komponent fra en reaksjon (f.eks. proteasefjerning ved hjelp av spaltingsoppfangingssett). Ved å legge til fusjonsmerker ved hjelp av uttrykkingsvektorer på rekombinante proteiner er affinitetsrensing mulig på flere måter.

Vårt utvalg av matriser for immobilisert metallaffinitetkromatografi (IMAC) for rensing av His·Tag®-fusjonsproteiner, er det største utvalget som er tilgjengelig. Dette inkluderer agarosebasert His·Bind-harpiks, forhåndsladet, ikke-ledende Ni-NTA His·Bind-harpiks, magnetisk baserte His Mag™ agaroseperler, cellulosebaserte, forhåndsladede His Bind-hurtigkolonner og kassetter og metylakrylat His·Bind Fractogel®-harpiks, som tillater høyere trykk og større kapasiteter. Andre agarosebaserte affinitetsharpikser tillater rask rensing av GST·Tag™-, S·Tag™- og T7·Tag®-fusjonsproteiner.

ÅPNE PROTEINRENSING PÅ MIKRONETTSTEDET FOR LIFE SCIENCES