Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Programvare for kromatografi

Programvare for kromatografi I dag investerer nesten alle brukere av HPLC- og GC-systemer i et datasystem for å kontrollere instrumentene sine. Mange laboratorier har en blanding av instrumentering, som ideelt sett krever en programvareplattform med omfattende kontroll og databehandling over en lang rekke instrumentsystemer fra forskjellige forhandlere. Til dette formålet tilbyr VWR en rekke profesjonelle datasystemer for kromatografi (CDS) for installasjoner av arbeidsstasjoner og klient/server i regulerte og ikke-regulerte laboratorier.
I tillegg gjør en interessant VWR-verktøykasse med spesialprogramvare automatisk HPLC-metodeutvikling, HPLC-holdbarhetstesting og halvautomatisk metodevalidering for alle analytiske metoder mulig.