Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Tynnsjiktkromatografi

Tynnsjiktkromatografi

Tynnsjiktkromatografi (TLC) og tynnsjiktkromatografi med høy ytelse (HPTLC) kalles ofte planar kromatografi. Dette er en moderne klassisk separasjonsteknikk, etablert over hele verden og skiller seg ut med fleksibilitet, pålitelighet og kostnadseffektivitet.

 Tynnsjiktskromatografi tilbyr:

  • Enorm fleksibilitet
  • Billig separasjonsmetode som ikke har behov for sofistikerte instrumenter (kun for TLC)
  • Flere prøver (opp til 72) kan kjøres samtidig under identiske forhold
  • Enestående klarhet og samtidig visuell vurdering av alle prøver og prøvekomponenter 
  • Forenklet prøvepreparering takket være den stasjonære fasen