Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Prices for promotional code products are currently not displayed correctly on vwr.com – we are working on this issue

Forskrifter/standarder

Forskrifter og standarder med hensyn til vannkvalitet for drikkevann, kloakkvann, industrivann og elver.

Forskrifter/standarder

Vannkvalitet

ISO 6059 Påvisning av total hardhet (kalsium og magnesium) – titrimetrisk metode med EDTA
ISO 6058 Påvisning av kalsium – titrimetrisk metode med EDTA
EN ISO 9963-1 Påvisning av total og sammensatt alkalitet – del 1
EN ISO 9963-2 Påvisning av karbonalkalitet – del 2
ISO 9297 Påvisning av klorider – titrering med sølvnitrat og kromat som indikator (Mohrs metode)
ISO 7393-1 Påvisning av fritt og totalt klor – del 1: titrimetrisk metode med N,N-dietylfenyl-1,4 diamin
ISO 7393-2 Påvisning av fritt og totalt klor – del 2: kolorimetrisk metode med N,N-dietylfenyl-1,4 diamin
ISO 15705 Påvisning av KOF – mikrometode
ISO 6060 Påvisning av KOF
ISO/CD 25814 Påvisning av oppløst oksygen – elektrokjemisk metode med D.O.- probe
ISO/DIS 7887 Bestemmelse av farge
ISO 7027 Bestemmelseav turbiditet
ISO 10359-1 Påvisning av fluorider – del 1: elektrokjemisk metode med ISE (for drikkevann eller vann med lav forurensning)
ISO 5664 Påvisning av ammonium – destillerings- og titreringsmetode
ISO 10523 pH-bestemmelse
ISO 27888 Bestemmelse av konduktivitet
ISO 11923 Bestemmelse av suspenderte materialer ved hjelp av glassfiberfiltrering