Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Accessories

Leverandør: SOCOREX ISBA
Calibrex™ 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Forlengelsesslanger for dispenser opptil 20 ml, PTFE, 600 mm, indre Ø 2,2 mm 1 SOCO1.524
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 10 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm 1 SOCO1.525.610
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 25 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm 1 SOCO1.525.625
Extension tubing and Jet-Pen™ for dispenser up to 50 ml, FEP/PCTFE, 600 mm, I.Ø 4 mm 1 SOCO1.525.650
Feed tubing set, 2,5 m with connector for remote aspiration, for dispensers up to 25 ml 1 SOCO1.525.581
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 22 mm 1 SOCOGLP22
Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 25 mm, for 525/ 530 models 1 SOCO1.525.GL25
Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 28 mm, for 525/ 530 models 1 SOCO1.525.GL28
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 28 mm, for 520-modeller 1 SOCOGLP28
Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 32 mm, for 525/ 530 models 1 SOCO1.525.GL32
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 34 mm 1 SOCOGLP34
Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 38 mm, for 525/ 530 models 1 SOCO1.525.GL38
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 36 mm 1 SOCOGLP36
Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 40 mm, for 525/ 530 models 1 SOCO1.525.GL40
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 40 mm, for 520/521-modeller 1 SOCOGLP40
Screw type volume setting button, red, for 530 models 1 SOCO1.530.918
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 45 mm, for 520/525-modeller 1 SOCOGLP45
Screw type volume setting button, yellow, for 525 models 1 SOCO1.525.918
Delivery jet assembly, 90 mm, for 1 ml dispenser 1 SOCO1.525.090
Flaskehalsadapter, gjenget PTFE, ytre Ø 36 mm 1 SOCOGLT36
Delivery jet assembly, 90 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser 1 SOCO1.525.091
Flaskehalsadapter, gjenget PTFE, ytre Ø 38 mm, for 521-modell 1 SOCOGLT38
Delivery jet assembly, 120 mm, for 25 ml dispenser 1 SOCO1.525.120
Flaskehalsadapter, gjenget PTFE, ytre Ø 40 mm, for 520/521-modeller 1 SOCOGLT40
Delivery jet assembly, 120 mm, for 50 and 100 ml dispenser 1 SOCO1.525.121
Flaskehalsadapter, gjenget PTFE, ytre Ø 45 mm, for 520/521-modeller 1 SOCOGLT45
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 1 ml dispenser 1 SOCO1.525.123
Flaskehalsadapter, konisk PPT, ytre Ø 18,8 mm 1 SOCONSP18.8
Extended delivery jet assembly, 120 mm, for 2,5, 5 and 10 ml dispenser 1 SOCO1.525.125
Flaskehalsadapter, konisk PPT, ytre Ø 24 mm 1 SOCONSP24
Extended delivery jet assembly, 150 mm, for 25 ml dispenser 1 SOCO1.525.150
Flaskehalsadapter, konisk PPT, ytre Ø 29,2 mm 1 SOCONSP29.2
Flaskehalsadapter, konisk PPT, ytre Ø 45 mm, for 520/521-modeller 1 SOCONSP45
Telescopic feed tubing, FEP, 150 - 255 mm, for dispensers up to 10 ml 1 SOCO1.525.352
Telescopic feed tubing, FEP, 195 - 345 mm, for dispensers up 25 ml 1 SOCO1.525.355
Flow control stopcock, for dispensers up to 10 ml 1 SOCO1.525.544
Flow control stopcock, for dispensers up to 25 ml 1 SOCO1.525.546
Replacement feed tubing, cut, 350 mm, for 525/530 models 1 SOCO525.350
Replacement feed tubing, uncut, I.Ø 7 mm, for 525/530 models 1 SOCO525.706
Replacement feed tubing for remote aspiration, cut, 2500 mm, for 525/530 models 1 SOCO525.707
Dispenserarbeidsstasjon, ekstern aspirasjon, for 520/521-modeller opptil 50 ml 1 SOCO320.BC050
Dispenserarbeidsstasjon, ekstern aspirasjon, for 100 ml 521-modell 1 SOCO320.BC100
Dispenserarbeidsstasjon, for små flasker på 520/521-modeller 1 SOCO320.SB050
Dispenser work station, for all size bottles on 525/530 models 1 SOCO320.SB100
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 25 mm 1 613-4890
Flaskehalsadapter, gjenget PP, ytre Ø 38 mm 1 613-4891
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Standard Salgsbetingelser

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR International (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert i henhold til ISO 9001 - 2000 som leverandør av kjemikalier

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.
Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andre
n ødvendige tilslutninger eller lignende for nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.   All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner  kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun  bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc
Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av
varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller
det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
Der som kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Enkeltordrer under kr. 1 000,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 14 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranser  faktureres kontraktsummen slik:
30 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner o.s.v.), skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne.Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering, jfr. pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet (ene), oppgradering etc.I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett , i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade
oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager  mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret,
fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for av- henting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold , feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i
henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, av-savnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan  ikke overstige kontraktsummen (eks.mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. Forøvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.  Retur av spesialbestilt vare eller vare med kjøpesum under kr 1.000,- eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

 

BRUK
Produktene VWR International leverer er beregnet for bruk i samsvar med vedlagt dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. Likevel, for noen spesifikke produkter kalt Active Pharmaceutical Ingredients (API) er VWR, som distributør, ikke i stand til å oppfylle kravene i de europeiske retningslinjer (GMP for legemidler for mennesker og dyr) og kan ikke selge disse produktene.
Produktene vi leverer kan ikke brukes som aktive bestanddeler, i human- eller veterinærmedisin. For bruk som legemidler, kosmetikk, mat tilsetningsstoffer, landbruks hjelpemidler eller plantevernmidler, må kunden ta kontakt med VWR sin lokale salgsorganisasjon.

Våre kunder som har tenkt å bruke produktene farmasøytisk, kosmetisk, i mat eller til annen bruk må utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks europeiske Pharmacopeia, etc.).

Ikke i noe tilfelle er VWR INTERNATIONAL ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt på en måte som avviker med tiltenkt bruk.

Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og til å ta nødvendige aksjoner i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Januar 2016

 

Print These Terms