Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

HPLC columns, HyperSelect™

Leverandør: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN154291-HPCODS2 ESIN112291-HPCMOS1 ESIN115291-HPC-ODS ESIN112191-HPCODS2 ESIN154191-HPC-PH2 ESIN152191-HPC-SCX ESIN132191-HPCAPS1 ESIN15D291-HPC-PH2 ESIN12D291-HPC-SCX ESIN134191-HPC-ODS ESIN155291-HPCCPS1 ESIN132291-HPCCPS2 ESIN134191-HPC-SI ESIN12D191-HPCCPS1 ESIN135191-HPCCPS1 ESIN13D291-HPC-ODS ESIN112291-HPC-PH2 ESIN115291-HPCCPS1 ESIN132291HPCBUTYL ESIN15D291-HPCAPS1 ESIN154191-HPC-SI ESIN124191-HPC-SI ESIN11D291-HPC-SAS ESIN114191-HPCAPS2 ESIN124291-HPC-PH2 ESIN135291-HPC-SAX ESIN12D191-HPC-SCX ESIN122291HPCBUTYL ESIN155291-HPC-PH1 ESIN112191-HPC-ODS ESIN11D291-HPCMOS1 ESIN134191-HPC-SCX ESIN115191HPCBUTYL ESIN132191-HPC-SCX ESIN134291-HPCCPS2 ESIN155291-HPCCPS2 ESIN13D291-HPCAPS1 ESIN154191-HPCCPS1 ESIN132191HPCBUTYL ESIN134191-HPCCPS2 ESIN15D291-HPCAPS2 ESIN115291-HPC-PH2 ESIN154291-HPCCPS1 ESIN125291-HPC-SCX ESIN11D291-HPC-PH1 ESIN125191-HPCCPS1 ESIN124291-HPC-PH1 ESIN155191-HPCAPS1 ESIN12D291-HPCMOS2 ESIN15D191-HPCAPS2 ESIN115191-HPCCPS2 ESIN124191-HPCODS2 ESIN125191HPCBUTYL ESIN132291-HPCAPS1 ESIN13D291-HPCMOS1 ESIN122191-HPCCPS1 ESIN112291-HPCODS2 ESIN11D191-HPC-SI ESIN115191-HPC-PH2 ESIN125291-HPCCPS1 ESIN122191-HPC-SAS ESIN112191-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-SAX ESIN155291-HPC-SCX ESIN112191-HPC-SI ESIN152191-HPC-SAX ESIN11D191-HPC-PH1 ESIN15D191HPCBUTYL ESIN115291-HPCODS2 ESIN112291-HPCAPS2 ESIN152191-HPCAPS1 ESIN132191-HPCODS2 ESIN15D291-HPC-SI ESIN15D191-HPC-SCX ESIN115291-HPC-SCX ESIN15D291-HPCMOS2 ESIN132291-HPCMOS1 ESIN13D291HPCBUTYL ESIN11D291-HPC-PH2 ESIN13D291-HPC-SCX ESIN132291-HPCODS2 ESIN12D291-HPCODS2 ESIN115291-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCODS2 ESIN114191-HPCAPS1 ESIN155191HPCBUTYL ESIN13D191-HPC-PH2 ESIN115291-HPC-SAS ESIN115191-HPC-SAX ESIN152191HPCBUTYL ESIN134191-HPC-SAS ESIN135191-HPCCPS2 ESIN135191-HPC-SAS ESIN122191-HPCAPS1 ESIN132291-HPC-PH1 ESIN132191-HPCCPS2 ESIN134191-HPC-PH2 ESIN154291-HPC-SAX ESIN12D291-HPC-ODS ESIN112291-HPCCPS1 ESIN122291-HPC-SAX ESIN122291-HPCMOS2 ESIN114191HPCBUTYL ESIN12D191-HPC-SI ESIN134291-HPC-PH1 ESIN152291-HPCAPS2 ESIN122291-HPCCPS1 ESIN155291-HPC-PH2 ESIN135291-HPCMOS1 ESIN155191-HPC-SCX ESIN122191-HPC-SAX ESIN12D291-HPCCPS1 ESIN135291-HPCCPS1 ESIN11D291-HPCMOS2 ESIN135291-HPCCPS2 ESIN134291-HPC-SAS ESIN112291-HPCMOS2 ESIN152291-HPCAPS1 ESIN124191-HPCCPS1 ESIN125291HPCBUTYL ESIN154191-HPCAPS2 ESIN155191-HPC-SAS ESIN11D191-HPCODS2 ESIN11D191-HPC-ODS ESIN112291-HPC-SAS ESIN114291-HPCMOS1 ESIN114191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-SI ESIN132291-HPC-PH2 ESIN112191-HPCAPS1 ESIN11D291-HPCAPS2 ESIN11D191-HPC-PH2 ESIN15D291-HPC-SAS ESIN155291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-PH1 ESIN112191-HPC-SCX ESIN154191-HPCAPS1 ESIN124291-HPC-SI ESIN134291-HPC-SI ESIN132191-HPC-SAX ESIN114291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-PH1 ESIN11D291-HPCAPS1 ESIN11D191-HPCCPS1 ESIN124191-HPC-SCX ESIN13D291-HPC-SI ESIN124191-HPCCPS2 ESIN135291-HPCAPS1 ESIN124291-HPCAPS1 ESIN155191-HPCODS2 ESIN12D291-HPC-SAX ESIN12D291-HPCAPS2 ESIN152291-HPCODS2 ESIN114191-HPC-PH1 ESIN125191-HPC-PH1 ESIN124291-HPCMOS2 ESIN15D191-HPCCPS2 ESIN125291-HPCMOS2 ESIN115191-HPCODS2 ESIN112191HPCBUTYL ESIN11D291-HPC-SI ESIN155291-HPC-ODS ESIN135191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-SAS ESIN135291-HPCAPS2 ESIN135191-HPCAPS1 ESIN114191-HPC-SI ESIN135291-HPCMOS2 ESIN11D291-HPCODS2 ESIN135191-HPC-SI ESIN152291-HPCCPS1 ESIN112191-HPC-PH2 ESIN122291-HPC-PH2 ESIN134191HPCBUTYL ESIN122291-HPC-ODS ESIN15D291-HPC-SCX ESIN152191-HPCCPS1 ESIN124191-HPC-PH2 ESIN135291-HPC-PH2 ESIN124291HPCBUTYL ESIN132191-HPC-ODS ESIN15D291-HPCCPS1 ESIN125291-HPCAPS2 ESIN122191-HPCODS2 ESIN152191-HPC-ODS ESIN134291HPCBUTYL ESIN155291-HPC-SAS ESIN112291-HPCCPS2 ESIN125291-HPC-PH1 ESIN135291-HPCODS2 ESIN154291-HPC-SI ESIN154291-HPC-PH2 ESIN125291-HPCAPS1 ESIN135191-HPCODS2 ESIN132291-HPC-ODS ESIN155191-HPC-ODS ESIN155191-HPCAPS2 ESIN12D291-HPC-SAS ESIN112291-HPCAPS1 ESIN152291-HPC-PH1 ESIN122291-HPCAPS1 ESIN15D191-HPC-SI ESIN114191-HPCCPS1 ESIN122191-HPC-PH2 ESIN124191-HPCAPS2 ESIN122291-HPC-PH1 ESIN134191-HPCAPS2 ESIN11D191-HPCCPS2 ESIN154191-HPC-SAS ESIN125191-HPCCPS2 ESIN15D291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-SCX ESIN114291-HPCAPS1 ESIN112291-HPC-PH1 ESIN114291-HPC-ODS ESIN152191-HPC-PH2 ESIN15D291-HPC-PH1 ESIN124291-HPCMOS1 ESIN155191-HPC-SAX ESIN125191-HPCAPS2 ESIN112291-HPC-ODS ESIN132291-HPCCPS1 ESIN11D291HPCBUTYL ESIN13D191-HPC-ODS ESIN114291HPCBUTYL ESIN115291-HPCAPS1 ESIN134191-HPCAPS1 ESIN115191-HPC-ODS ESIN114291-HPCAPS2 ESIN125291-HPC-ODS ESIN115291-HPC-PH1 ESIN115191-HPCAPS1 ESIN11D291-HPC-ODS ESIN122291-HPCAPS2 ESIN125291-HPC-SAS ESIN13D191-HPC-SAS ESIN134291-HPCMOS2 ESIN154291-HPCAPS2 ESIN125191-HPC-SI ESIN12D291HPCBUTYL ESIN125291-HPCCPS2 ESIN11D291-HPC-SAX ESIN12D191HPCBUTYL ESIN15D291-HPCMOS1 ESIN125191-HPCODS2 ESIN122191-HPCAPS2 ESIN114291-HPCCPS2 ESIN11D291-HPCCPS2 ESIN124291-HPCODS2 ESIN135291-HPC-ODS ESIN152291-HPC-SCX ESIN155291-HPCMOS2 ESIN13D191-HPC-PH1 ESIN154191-HPC-ODS ESIN125191-HPC-ODS ESIN124291-HPCAPS2 ESIN125191-HPC-SAS ESIN15D191-HPCCPS1 ESIN152191-HPC-SAS ESIN114291-HPCMOS2 ESIN155191-HPC-PH1 ESIN13D191-HPC-SAX ESIN13D191-HPC-SI ESIN155191-HPC-SI ESIN152191-HPC-SI ESIN134291-HPCCPS1 ESIN12D191-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCAPS1 ESIN12D191-HPCODS2 ESIN134291-HPCAPS1 ESIN115191-HPC-PH1 ESIN114291-HPCODS2 ESIN132291-HPC-SAX ESIN15D291-HPC-ODS ESIN13D191HPCBUTYL ESIN154191-HPCCPS2 ESIN122291-HPC-SI ESIN135291-HPC-SAS ESIN11D191-HPC-SAX ESIN12D191-HPC-PH1 ESIN115191-HPC-SI ESIN112291-HPC-SI ESIN124191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-PH1 ESIN12D191-HPC-SAX ESIN132191-HPC-SI ESIN114291-HPC-SCX ESIN154291-HPCCPS2 ESIN134191-HPCODS2 ESIN13D291-HPCODS2 ESIN154291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-PH2 ESIN112291-HPC-SAX ESIN15D291-HPCODS2 ESIN135291-HPC-SCX ESIN12D291-HPCMOS1 ESIN122191-HPCCPS2 ESIN124191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-ODS ESIN155191-HPC-PH2 ESIN13D291-HPCAPS2 ESIN152291HPCBUTYL ESIN155291-HPCMOS1 ESIN132291-HPC-SCX ESIN135291HPCBUTYL ESIN125191-HPC-PH2 ESIN152291-HPCMOS1 ESIN134291-HPC-SCX ESIN13D291-HPCCPS2 ESIN114291-HPCCPS1 ESIN112191-HPCCPS2 ESIN11D291-HPCCPS1 ESIN11D291-HPC-SCX ESIN122291-HPC-SAS ESIN155191-HPCCPS2 ESIN112191-HPC-PH1 ESIN124191HPCBUTYL ESIN12D191-HPC-ODS ESIN135191HPCBUTYL ESIN115291-HPC-SAX ESIN134291-HPC-SAX ESIN114191-HPC-SAS ESIN13D291-HPCMOS2 ESIN122291-HPCODS2 ESIN15D191-HPC-PH1 ESIN135191-HPC-PH1 ESIN135191-HPC-ODS ESIN122191-HPC-SCX ESIN154291-HPCMOS2 ESIN122191HPCBUTYL ESIN154291-HPCMOS1 ESIN132291-HPC-SI ESIN132191-HPCCPS1 ESIN154291HPCBUTYL ESIN114191-HPC-SCX ESIN134291-HPCAPS2 ESIN132191-HPC-SAS ESIN12D291-HPC-PH1 ESIN125291-HPCODS2 ESIN114291-HPC-SI ESIN115191-HPCCPS1 ESIN112291HPCBUTYL ESIN135191-HPC-PH2 ESIN134191-HPCCPS1 ESIN152291-HPC-PH2 ESIN112191-HPC-SAX ESIN12D291-HPC-PH2 ESIN11D191-HPCAPS2 ESIN115191-HPC-SAS ESIN112191-HPCCPS1 ESIN13D191-HPC-SCX ESIN132191-HPCAPS2 ESIN122291-HPC-SCX ESIN114191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-PH2 ESIN134191-HPC-SAX ESIN13D291-HPCCPS1 ESIN132291-HPCAPS2 ESIN134191-HPC-PH1 ESIN114191-HPC-PH2 ESIN132191-HPC-PH2 ESIN125291-HPC-SI ESIN125191-HPCAPS1 ESIN15D291-HPCCPS2 ESIN135191-HPC-SCX ESIN115291-HPCAPS2 ESIN152291-HPC-SAS ESIN135291-HPC-PH1 ESIN12D191-HPC-SAS ESIN124291-HPCCPS2 ESIN115291-HPCMOS2 ESIN134291-HPCODS2 ESIN125191-HPC-SAX ESIN115191-HPCAPS2 ESIN155291-HPCODS2 ESIN125191-HPC-SCX ESIN152191-HPCCPS2 ESIN12D191-HPCAPS2 ESIN11D191-HPC-SCX ESIN125291-HPCMOS1 ESIN122291-HPCMOS1 ESIN125291-HPC-PH2 ESIN124291-HPC-SAX ESIN152291-HPCCPS2 ESIN124291-HPC-SCX ESIN152191-HPCAPS2 ESIN122291-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCCPS1 ESIN12D291-HPCAPS1 ESIN114191-HPCODS2 ESIN124291-HPC-ODS ESIN114191-HPCCPS2 ESIN132191-HPC-PH1 ESIN11D191-HPCAPS1 ESIN115291-HPC-SI ESIN15D291HPCBUTYL ESIN114291-HPC-PH2 ESIN155291-HPC-SI ESIN12D191-HPCAPS1 ESIN155291-HPCAPS2 ESIN154191HPCBUTYL ESIN124191-HPC-SAS ESIN125291-HPC-SAX ESIN13D191-HPCCPS2 ESIN112191-HPCAPS2 ESIN134291-HPC-PH2 ESIN114291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-ODS ESIN135191-HPCAPS2 ESIN132291-HPCMOS2 ESIN154191-HPC-SCX ESIN154191-HPC-SAX ESIN152291-HPCMOS2 ESIN112291-HPC-SCX ESIN134291-HPCMOS1 ESIN11D191HPCBUTYL ESIN115291-HPCMOS1 ESIN12D191-HPC-PH2 ESIN154191-HPCODS2 ESIN134291-HPC-ODS ESIN155291HPCBUTYL ESIN12D291-HPCCPS2 ESIN152291-HPC-SI ESIN155291-HPCAPS1 ESIN114291-HPC-PH1 ESIN12D291-HPC-SI ESIN152191-HPC-PH1 ESIN154191-HPC-PH1 ESIN124191-HPC-PH1 ESIN152291-HPC-ODS ESIN135291-HPC-SI ESIN124291-HPCCPS1 ESIN13D191-HPCAPS2 ESIN115291HPCBUTYL ESIN15D191-HPC-SAX ESIN152291-HPC-SAX ESIN15D191-HPCAPS1 ESIN15D191-HPCODS2 ESIN132291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-SAS ESIN124291-HPC-SAS ESIN154291-HPCAPS1 ESIN11D191-HPC-SAS ESIN124191-HPCAPS1 ESIN152191-HPCODS2 ESIN155191-HPCCPS1
HPLC columns, HyperSelect™
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now

 

BESTILL

SPESIFIKASJONER

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Standard Salgsbetingelser

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR International (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert i henhold til ISO 9001 - 2000 som leverandør av kjemikalier

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.
Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andre
n ødvendige tilslutninger eller lignende for nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.   All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner  kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun  bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc
Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av
varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller
det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
Der som kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Enkeltordrer under kr. 1 000,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 14 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranser  faktureres kontraktsummen slik:
30 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner o.s.v.), skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne.Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering, jfr. pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet (ene), oppgradering etc.I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett , i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade
oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager  mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret,
fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for av- henting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold , feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i
henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, av-savnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan  ikke overstige kontraktsummen (eks.mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. Forøvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.  Retur av spesialbestilt vare eller vare med kjøpesum under kr 1.000,- eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

 

BRUK
Produktene VWR International leverer er beregnet for bruk i samsvar med vedlagt dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. Likevel, for noen spesifikke produkter kalt Active Pharmaceutical Ingredients (API) er VWR, som distributør, ikke i stand til å oppfylle kravene i de europeiske retningslinjer (GMP for legemidler for mennesker og dyr) og kan ikke selge disse produktene.
Produktene vi leverer kan ikke brukes som aktive bestanddeler, i human- eller veterinærmedisin. For bruk som legemidler, kosmetikk, mat tilsetningsstoffer, landbruks hjelpemidler eller plantevernmidler, må kunden ta kontakt med VWR sin lokale salgsorganisasjon.

Våre kunder som har tenkt å bruke produktene farmasøytisk, kosmetisk, i mat eller til annen bruk må utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks europeiske Pharmacopeia, etc.).

Ikke i noe tilfelle er VWR INTERNATIONAL ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt på en måte som avviker med tiltenkt bruk.

Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og til å ta nødvendige aksjoner i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Januar 2016

 

Print These Terms