Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

HPLC columns, Sonoma™

Leverandør: ES INDUSTRIES
Sonoma™
ESIN15D221-SMA-C82 ESIN122121-SMA-CN ESIN13D221-SMAC182 ESIN112221-SMA-C82 ESIN125321-SMA-SI2 ESIN122B21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-SI2 ESIN132321-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C82 ESIN154321-SMAC182 ESIN195221-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-C82 ESIN12D221-SMA-SI2 ESIN115221-SMA-C5 ESIN132321-SMA-PHX ESIN125321-SMA-C5 ESIN134121-SMA-PHX ESIN12D121-SMA-SI2 ESIN164321-SMAC182 ESIN12DB21-SMA-SI2 ESIN165B21-SMA-PHX ESIN112B21-SMA-PHX ESIN135321-SMA-SI2 ESIN11D121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C5 ESIN112B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-CN ESIN134B21-SMA-SI2 ESIN114321-SMAC182 ESIN115321-SMA-CN ESIN134321-SMA-C82 ESIN135321-SMA-C82 ESIN135121-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-SI2 ESIN155221-SMA-CN ESIN132221-SMAC182 ESIN15D321-SMA-PHX ESIN112321-SMA-C82 ESIN122221-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-PHX ESIN112321-SMAC182 ESIN112221-SMA-SI2 ESIN112321-SMA-CN ESIN13D121-SMA-C82 ESIN16D321-SMA-CN ESIN192221-SMA-C82 ESIN132221-SMA-C5 ESIN164B21-SMA-SI2 ESIN122B21-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-PHX ESIN134321-SMA-CN ESIN132221-SMA-PHX ESIN192121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-C82 ESIN152221-SMA-C82 ESIN13D221-SMA-SI2 ESIN194121-SMA-CN ESIN115321-SMA-C5 ESIN152321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-CN ESIN124121-SMA-SI2 ESIN152221-SMAC182 ESIN115B21-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-C82 ESIN12D221-SMAC182 ESIN124B21-SMA-C82 ESIN195121-SMA-CN ESIN125221-SMAC182 ESIN192221-SMA-CN ESIN19D121-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-SI2 ESIN122121-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-PHX ESIN19D121-SMAC182 ESIN112321-SMA-C5 ESIN154321-SMA-PHX ESIN115121-SMAC182 ESIN135221-SMAC182 ESIN192121-SMA-CN ESIN134121-SMA-C82 ESIN194221-SMA-C82 ESIN155321-SMA-CN ESIN115221-SMA-SI2 ESIN12D321-SMA-SI2 ESIN124321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-PHX ESIN132121-SMA-C82 ESIN13D121-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-PHX ESIN115221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-C82 ESIN135221-SMA-PHX ESIN194221-SMA-PHX ESIN13DB21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-C5 ESIN124221-SMA-C5 ESIN132321-SMAC182 ESIN114221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-C5 ESIN11D221-SMA-C5 ESIN112221-SMAC182 ESIN135B21-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-SI2 ESIN135321-SMA-PHX ESIN125121-SMA-C82 ESIN124221-SMA-PHX ESIN135B21-SMAC182 ESIN155321-SMAC182 ESIN122321-SMA-SI2 ESIN114B21-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-C82 ESIN19D121-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-CN ESIN152B21-SMA-C82 ESIN162B21-SMA-PHX ESIN125221-SMA-PHX ESIN134121-SMA-SI2 ESIN16DB21-SMAC182 ESIN135121-SMA-CN ESIN134B21-SMAC182 ESIN122121-SMA-C82 ESIN155321-SMA-PHX ESIN134221-SMA-C82 ESIN124121-SMA-CN ESIN114321-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-PHX ESIN122221-SMA-SI2 ESIN132121-SMA-CN ESIN132321-SMA-C82 ESIN11D121-SMA-PHX ESIN165321-SMA-SI2 ESIN154321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMAC182 ESIN12D121-SMA-C82 ESIN164321-SMA-C5 ESIN192221-SMA-C5 ESIN192121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-PHX ESIN152B21-SMAC182 ESIN132121-SMA-PHX ESIN16D321-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-PHX ESIN195221-SMA-C5 ESIN154B21-SMA-PHX ESIN155221-SMA-C5 ESIN165321-SMAC182 ESIN112321-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-CN ESIN132221-SMA-C82 ESIN13D121-SMAC182 ESIN192221-SMAC182 ESIN194121-SMA-PHX ESIN115221-SMA-PHX ESIN11D221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C5 ESIN194221-SMA-CN ESIN132B21-SMA-C82 ESIN194121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-CN ESIN135221-SMA-C5 ESIN152221-SMA-C5 ESIN124121-SMA-C82 ESIN12D121-SMAC182 ESIN115221-SMAC182 ESIN114321-SMA-CN ESIN195221-SMA-PHX ESIN165B21-SMAC182 ESIN192221-SMA-PHX ESIN135321-SMAC182 ESIN134321-SMA-SI2 ESIN162321-SMA-C82 ESIN162321-SMA-CN ESIN112321-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-C82 ESIN114B21-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-PHX ESIN162321-SMA-SI2 ESIN12D121-SMA-PHX ESIN155221-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-SI2 ESIN152B21-SMA-SI2 ESIN152221-SMA-SI2 ESIN122121-SMAC182 ESIN115B21-SMA-C82 ESIN124121-SMA-PHX ESIN192121-SMA-C82 ESIN165321-SMA-C5 ESIN115B21-SMAC182 ESIN11D121-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-PHX ESIN165B21-SMA-SI2 ESIN132221-SMA-SI2 ESIN155B21-SMA-PHX ESIN125B21-SMAC182 ESIN194221-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-C82 ESIN134321-SMAC182 ESIN112221-SMA-CN ESIN112221-SMA-PHX ESIN115121-SMA-CN ESIN162B21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-PHX ESIN155B21-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C82 ESIN19D221-SMAC182 ESIN152321-SMA-PHX ESIN152321-SMAC182 ESIN115321-SMAC182 ESIN134121-SMA-CN ESIN132121-SMAC182 ESIN122221-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C5 ESIN164321-SMA-C82 ESIN11D121-SMAC182 ESIN152321-SMA-CN ESIN152221-SMA-CN ESIN114221-SMA-CN ESIN164B21-SMAC182 ESIN15D221-SMAC182 ESIN12DB21-SMAC182 ESIN124321-SMA-SI2 ESIN125221-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C5 ESIN134B21-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C82 ESIN11D321-SMA-C82 ESIN115321-SMA-PHX ESIN154B21-SMA-C82 ESIN122B21-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C82 ESIN135121-SMA-C82 ESIN125121-SMAC182 ESIN15DB21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMAC182 ESIN114121-SMA-CN ESIN154B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-C5 ESIN15D321-SMA-SI2 ESIN135221-SMA-C82 ESIN12D321-SMA-PHX ESIN194121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-PHX ESIN13D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C5 ESIN12D321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C5 ESIN162B21-SMAC182 ESIN155321-SMA-SI2 ESIN122221-SMA-CN ESIN11D221-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-PHX ESIN114B21-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-PHX ESIN162321-SMAC182 ESIN115321-SMA-C82 ESIN135221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-CN ESIN115121-SMA-PHX ESIN16D321-SMAC182 ESIN11D121-SMA-CN ESIN13D121-SMA-CN ESIN135321-SMA-CN ESIN134121-SMAC182 ESIN11DB21-SMAC182 ESIN15D321-SMA-C82 ESIN115B21-SMA-PHX ESIN195121-SMA-SI2 ESIN114B21-SMAC182 ESIN11D321-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C5 ESIN112B21-SMAC182 ESIN154221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C82 ESIN125321-SMAC182 ESIN125321-SMA-C82 ESIN115121-SMA-C82 ESIN192221-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-PHX ESIN124221-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-SI2 ESIN112B21-SMA-C82 ESIN115221-SMA-C82 ESIN152321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-CN ESIN122B21-SMA-PHX ESIN164B21-SMA-PHX ESIN11D221-SMA-CN ESIN155221-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C82 ESIN124321-SMA-C82 ESIN112121-SMA-PHX ESIN122221-SMA-C5 ESIN112121-SMAC182 ESIN114221-SMAC182 ESIN195121-SMAC182 ESIN195221-SMAC182 ESIN124121-SMAC182 ESIN11D321-SMAC182 ESIN162B21-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-PHX ESIN154B21-SMAC182 ESIN154321-SMA-C82 ESIN134321-SMA-C5 ESIN134221-SMA-PHX ESIN124221-SMAC182 ESIN152221-SMA-PHX ESIN16DB21-SMA-SI2 ESIN12D221-SMA-C82 ESIN135B21-SMA-PHX ESIN132B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-C5 ESIN132B21-SMAC182 ESIN194121-SMA-C82 ESIN194221-SMAC182 ESIN13D321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-PHX ESIN125B21-SMA-C82 ESIN124321-SMA-PHX ESIN165321-SMA-PHX ESIN114121-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-PHX ESIN115121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-CN ESIN135321-SMA-C5 ESIN16D321-SMA-PHX ESIN13D121-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-CN ESIN124321-SMAC182 ESIN132321-SMA-SI2 ESIN164B21-SMA-C82 ESIN12D321-SMAC182 ESIN122121-SMA-PHX ESIN132121-SMA-SI2 ESIN115321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-SI2 ESIN122221-SMAC182 ESIN155B21-SMA-C82 ESIN134221-SMA-SI2 ESIN16D321-SMA-C5 ESIN155221-SMA-C82 ESIN114121-SMAC182 ESIN13D321-SMAC182 ESIN135221-SMA-CN ESIN135B21-SMA-C82 ESIN134321-SMA-PHX ESIN112221-SMA-C5 ESIN13D321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-PHX ESIN155B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-CN ESIN125121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-C82 ESIN192121-SMA-PHX ESIN134B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-PHX ESIN15D221-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-SI2 ESIN132B21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMA-SI2 ESIN122321-SMAC182 ESIN12D221-SMA-C5 ESIN152B21-SMA-PHX ESIN15D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C82 ESIN155221-SMAC182 ESIN165321-SMA-C82 ESIN12D121-SMA-CN ESIN194221-SMA-C5 ESIN154321-SMA-CN ESIN154321-SMA-SI2 ESIN13DB21-SMAC182 ESIN125221-SMA-CN ESIN132321-SMA-C5 ESIN124B21-SMA-PHX ESIN165321-SMA-CN ESIN132221-SMA-CN ESIN152321-SMA-C5 ESIN112121-SMA-CN ESIN165B21-SMA-C82 ESIN15D321-SMAC182 ESIN114221-SMA-C5 ESIN11D321-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-C82 ESIN134221-SMAC182 ESIN16D321-SMA-SI2 ESIN15D321-SMA-CN
HPLC columns, Sonoma™
These columns are an equivalent to the Phenomenex Luna™ columns.

Order Now

 

BESTILL

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Standard Salgsbetingelser

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR International (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert i henhold til ISO 9001 - 2000 som leverandør av kjemikalier

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.
Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andre
n ødvendige tilslutninger eller lignende for nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.   All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner  kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun  bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc
Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av
varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller
det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
Der som kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Enkeltordrer under kr. 1 000,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 14 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranser  faktureres kontraktsummen slik:
30 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner o.s.v.), skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne.Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering, jfr. pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet (ene), oppgradering etc.I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett , i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade
oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager  mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret,
fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for av- henting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold , feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i
henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, av-savnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan  ikke overstige kontraktsummen (eks.mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. Forøvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.  Retur av spesialbestilt vare eller vare med kjøpesum under kr 1.000,- eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

 

BRUK
Produktene VWR International leverer er beregnet for bruk i samsvar med vedlagt dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. Likevel, for noen spesifikke produkter kalt Active Pharmaceutical Ingredients (API) er VWR, som distributør, ikke i stand til å oppfylle kravene i de europeiske retningslinjer (GMP for legemidler for mennesker og dyr) og kan ikke selge disse produktene.
Produktene vi leverer kan ikke brukes som aktive bestanddeler, i human- eller veterinærmedisin. For bruk som legemidler, kosmetikk, mat tilsetningsstoffer, landbruks hjelpemidler eller plantevernmidler, må kunden ta kontakt med VWR sin lokale salgsorganisasjon.

Våre kunder som har tenkt å bruke produktene farmasøytisk, kosmetisk, i mat eller til annen bruk må utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks europeiske Pharmacopeia, etc.).

Ikke i noe tilfelle er VWR INTERNATIONAL ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt på en måte som avviker med tiltenkt bruk.

Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og til å ta nødvendige aksjoner i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Januar 2016

 

Print These Terms