Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, SIL G

Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Unmodified standard silica layers for TLC.

  • High-quality silica gel
  • Indicator F254 or F366
  • Binders are stable in almost all organic solvents

These highly robust plates and flexible sheets with gypsum and polymeric binder systems are well-suitable for every standard application.

SIL G glass plates with a layer thickness from 500 to 2000 µm are used for preparative TLC.
SIL G-25 HR plates are coated with high purity silica 60, bonded with gypsum and a very small quantity of a polymeric organic binder. They are recommended for aflatoxin separations.
SIL G-25 Tenside plates are impregnated with ammonium sulphate and are applied for separations of surfactants.

Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m2/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm. 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle

Glass plates
Beskrivelse Beleggingsmateriale Platestørrelse Layer thickness Porestr Fluorescerende indikator Binder Fp Art.nr Antall
SIL G-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0193
SIL G-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 200 552-0194
SIL G-25 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 100 552-0190
SIL G-25 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0191
SIL G-25 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0192
SIL G-25 UV254 Silica gel 25×75 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 100 552-0201
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0199
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 200 552-0200
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 100 552-0196
SIL G-25 UV254 Silica gel 100×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0195
SIL G-25 UV254 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0197
SIL G-25 UV254 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0198
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 100 552-0210
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 50 552-0211
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 25 552-0212
SIL G-50 Silica gel 200×200 mm 500 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0204
SIL G-50 UV254 Silica gel 200×200 mm 500 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0205
SIL G-100 Silica gel 200×200 mm 1000 µm 60 Å No Polymeric 15 552-0206
SIL G-100 UV254 Silica gel 200×200 mm 1000 µm 60 Å F254 Polymeric 15 552-0207
SIL G-200 Silica gel 200×200 mm 2000 µm 60 Å No Polymeric 12 552-0208
SIL G-200 UV254 Silica gel 200×200 mm 2000 µm 60 Å F254 Polymeric 12 552-0209
SIL G-25 HR Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0202
SIL G-25 HR/UV254 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0203
SIL G-25 Tenside Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0220

POLYGRAM® polyester sheets
Beskrivelse Beleggingsmateriale Platestørrelse Layer thickness Porestr Fluorescerende indikator Binder Fp Art.nr Antall
SIL G Silica gel 25×75 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 200 MANA805902
SIL G Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0164
SIL G Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0157
SIL G Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0158
SIL G Silica gel 400×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0159
SIL G/UV254 Silica gel 25×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 200 MANA805901
SIL G/UV254 Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-1291
SIL G/UV254 Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0161
SIL G/UV254 Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0162
SIL G/UV254 Silica gel 400×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0163
SIL G/UV254 Silica gel 500×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 1 Roll 552-0160

ALUGRAM® aluminium sheets
Beskrivelse Beleggingsmateriale Platestørrelse Layer thickness Porestr Fluorescerende indikator Binder Fp Art.nr Antall
SIL G Silica gel 50×75 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0293
SIL G Silica gel 50×100 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0315
SIL G Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0294
SIL G Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0317
SIL G Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0295
SIL G/UV254 Silica gel 25×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 200 MANA818129
SIL G/UV254 Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0297
SIL G/UV254 Silica gel 50×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0296
SIL G/UV254 Silica gel 50×100 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0314
SIL G/UV254 Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0298
SIL G/UV254 Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0316
SIL G/UV254 Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0299
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall
 

Standard Salgsbetingelser

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra VWR International (heretter VWR eller selger) til kjøper (heretter kjøper eller kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder Lov om Kjøp av 13 mai 1988 nr. 27. VWR er sertifisert i henhold til ISO 9001 - 2000 som leverandør av kjemikalier

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører.
Når selger selv forestår leveringen eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Skade eller manko som er synlig ved mottakelsen av godset skal umiddelbart varsles til sjåfør og anmerkes på fraktbrev/pakkseddel med sjåførens signatur. VWR skal deretter varsles per telefon, e-mail eller via no.vwr.com. Dersom dette ikke blir gjort påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden eller mankoen har oppstått før varen blir mottatt. Hvis dette ikke kan bevises skal godset anses å ha blitt levert i fullgod stand.
Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko. Dersom selger skal forestå installasjon av gjenstanden, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted for utstyret, herunder sørge for nødvendig teknisk opplegg så som godkjent strøm og vanntilførsel, avløp og andre
n ødvendige tilslutninger eller lignende for nærmere spesifikasjon, se vedlegg 1.

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko. Selger har ikke ansvar for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for.   All forsendelse foregår på kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres ofte og spesifikasjoner  kan derfor avvike fra det som er opplyst også i annonser, rundskriv etc. Opplysningene er kun  bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva., miljøgebyr, frakt, og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc
Montering og igangsetting (herunder instruksjon i virkemåte etc.) samt opplæring inngår ikke i de oppgitte priser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse. Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av
varer. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller
det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader, og kjøper har tilsvarende rett til å få godskrevet hele endringen ved lavere kostnader på selgers hånd.
Der som kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Enkeltordrer under kr. 1 000,- belastes med et småordretillegg.

5. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 14 dager. For denne periode påløper ikke kredittkostnader.
Ved store leveranser  faktureres kontraktsummen slik:
30 % av kontraktsummen + mva ved kjøpekontraktens inngåelse, 60% ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10% ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 500.000,-.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner o.s.v.), skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan. Krever kjøper bankgaranti for sine innbetalinger, belastes kjøper kostnadene for denne.Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente med 1% pr. måned.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 måneder etter levering, jfr. pkt. 2. Retten omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet (ene), oppgradering etc.I denne perioden forplikter selger seg til å foreta gratis reparasjon og utskifting av defekte deler på sitt hovedverksted. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, slanger, pærer, sikringer o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko. Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett , i tillegg til medgått reisetid basert på gjeldende timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade
oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages. Dette gjelder også når kunden senere oppdager  mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc. For slike reparasjoner har kjøper/kunde en reklamasjonsrett på 3 måneder for den/de feil som er utbedret,
fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for av- henting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde. Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold , feil ved strøm- og vannforsyningen eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i
henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, av-savnstap, tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.

Erstatningskravet kan  ikke overstige kontraktsummen (eks.mva.).

10. PROGRAMVARE/DATAUTSTYR
Kjøper får bruksrett til levert programvare til bruk på det utstyr den er levert til. Kjøper har ikke rett til å kopiere dette til andre i noen form. For sikkerhetsformål kan kjøper ta en kopi av den leverte programvare og oppbevare på et trygt sted. For eventuelle standardprogrammer gjelder de vilkår som medfølger fra de enkelte programvareleverandører. Forøvrig gjelder vedlegg 2 ved levering av datautstyr, programvare og servicearbeid relatert til dette.

11. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

12. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

13. RETUR/ANNULLERING
Retur av kjøpt utstyr kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.  Retur av spesialbestilt vare eller vare med kjøpesum under kr 1.000,- eller varer med begrenset holdbarhet aksepteres ikke. Returnert utstyr krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70% av salgssummen.

 

BRUK
Produktene VWR International leverer er beregnet for bruk i samsvar med vedlagt dokumentasjon og produsentens spesifikasjoner under brukerens eget ansvar. Likevel, for noen spesifikke produkter kalt Active Pharmaceutical Ingredients (API) er VWR, som distributør, ikke i stand til å oppfylle kravene i de europeiske retningslinjer (GMP for legemidler for mennesker og dyr) og kan ikke selge disse produktene.
Produktene vi leverer kan ikke brukes som aktive bestanddeler, i human- eller veterinærmedisin. For bruk som legemidler, kosmetikk, mat tilsetningsstoffer, landbruks hjelpemidler eller plantevernmidler, må kunden ta kontakt med VWR sin lokale salgsorganisasjon.

Våre kunder som har tenkt å bruke produktene farmasøytisk, kosmetisk, i mat eller til annen bruk må utføre sine egne interne undersøkelser og kontroller for å sikre at de er i samsvar med lokale lover og forskrifter (f.eks europeiske Pharmacopeia, etc.).

Ikke i noe tilfelle er VWR INTERNATIONAL ansvarlig dersom en kunde bruker et produkt på en måte som avviker med tiltenkt bruk.

Det er kundens ansvar å overholde alle gjeldende helse, sikkerhet og andre forskrifter og til å ta nødvendige aksjoner i forhold til oppbevaring, håndtering, salg og bruk av produktene.

Januar 2016

 

Print These Terms