Plater for antibiotisk assay, Whatman™

Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Whatman™
710-0636EA 3975 NOK
710-0636 710-0635 710-0606
Plater for antibiotisk assay, Whatman™
Mikrobiologiske testsystemer Antibiotiske tester
For påvisning av typen årsaksagens for smittsomme sykdommer, og for kontroll av følsomheten for antibiotika og kjemoterapeutiske midler in vitro ved hjelp av metoden med hemningssoner. Antibiogrammet gir rasjonell og selektiv kjemoterapi. Testplatene belegges med kjemoterapeutiske midler, plasseres på den inokulerte næringsagaren og inkuberes. Størrelsen på hemningssonen er et mål på hvor effektive stoffene er.

  • Jevne, tykke og myke plater for absorpsjon av testløsninger i antibiotiske assayer
  • 440 g/m² og 920 µm

The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR