Blottingmembraner, Amersham Hybond™-N+

Leverandør: Cytiva
Amersham™ Hybond™ Amersham™ Hybond™-N+
RPN2222BEA 4425 NOK
RPN2222B RPN203B RPN119B RPN82B RPN1520B RPN1210B RPN2020B RPN303B RPN1510B
Blottingmembraner, Amersham Hybond™-N+
Overføringsmembraner
Amersham Hybond™-N+ er en positivt ladet nylonmembran med en bindingsevne til nukleinsyrer på opptil 600 µg/cm² anbefales for bruk sammen med radioaktive eller ikke-radioaktive kjemiluminescens- og kjemifluorescensdeteksjonssystemer.

  • Anbefales for alle membranmatriser med høy tetthet
  • Det kan utføres flere tester uten at membranens integritet svekkes
  • Kvalitetskontroll utført ved genomisk Southern-blotting

Anbefales for bruk med radioaktive elle ikke-radioaktive kjemiluminescerende og kjemifluorescerende deteksjonssystemer. Amersham Hybond™-N+ har svært god følsomhet i konvensjonell Southern-blotting. Nukleinsyreprøver kan fikseres med UV-eksponering eller i ovn, men UV-fiksering sørger for best mulig reproduserbarhet.

Porestørrelse: 0,45 µm
Nødvendig nukleinsyrestørrelse: >50 basepar

*utformet til å passe Nunc™ OmniTray.

NB: Amersham Hybond™-N+ er ikke egnet for alkalisk blotting og fiksering.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR