HPLC-kolonner, LiChrospher®

Leverandør: Merck
LiChrospher® LiChrospher® LiChroCART® LiChrospher® Hibar® RT
1.50961.0001EA 3070 NOK
1.50961.0001 1.50602.0001 1.50832.1003 1.50550.0001 1.50573.0001 1.50995.0001 1.50605.0001 1.50960.0001 1.50546.0001 1.50601.1003 1.50148.0001 1.50928.0001 1.50826.0001 1.50575.1003 1.50843.0001 1.50477.0001 1.50742.0001 1.50377.0001 1.50936.0001 1.50601.0001 1.50477.1003 1.50154.0001 1.50892.0001 1.50829.0001 1.50156.0001 1.50546.1003 1.50154.1003 1.50840.0001 1.50604.0001 1.50639.0001 1.50549.0001 1.50824.0001 1.50930.0001 1.50832.0001 1.50548.0001 1.50981.0001 1.50838.0001 1.50830.0001 1.50962.0001 1.50837.0001 1.50641.0001 1.50982.0001 1.50858.0001 1.50158.1003 1.50636.0001 1.50316.0001 1.50942.0001 1.50823.0001 1.50987.0001 1.50833.1003 1.50578.0001 1.50159.1003 1.50581.0001 1.50574.1003 1.50956.0001 1.50640.1003 1.50823.1003 1.50149.0001 1.50943.0001 1.50580.0001 1.50993.0001 1.50642.0001 1.50845.0001 1.50833.0001 1.50579.0001 1.50957.0001 1.50159.0001 1.50825.0001 1.50155.0001 1.50828.0001 1.50600.1003 1.50822.0001 1.50603.0001 1.50642.1003 1.50635.0001 1.50602.1003 1.50945.0001 1.50937.0001 1.50573.1003 1.50547.1003 1.50155.1003 1.50545.0001 1.50844.0001 1.50734.0001 1.50836.0001 1.50575.0001 1.50827.0001 1.50582.0001 1.50834.0001 1.50958.0001 1.50158.0001 1.50963.0001 1.50545.1003 1.50847.0001 1.50638.0001 1.50984.0001 1.50583.0001 1.50377.1003 1.50983.0001 1.50820.0001 1.50848.0001 1.50641.1003 1.50839.0001 1.50600.0001 1.50547.0001 1.50955.0001 1.50574.0001 1.50329.0001 1.50931.0001 1.50842.0001 1.50959.0001
HPLC-kolonner, LiChrospher®
Kromatografikolonner
LiChrospher® er Mercks pålitelige og allsidige kuleformede silika som produseres på tradisjonelt vis. LiChrospher® er tilgjengelig i ulike variasjoner:

LiChrospher® Si 60 og Si 100 er allsidige HPLC kuleformede silikasorbenter for normal fase-kromatografi.
LiChrospher® CN har polare og hydrofobe egenskaper og kan dermed brukes som et mindre polart alternativ til LiChrospher® Si 60 for bruksområder ved normal fase, eller som et mindre hydrofobt alternativ til LiChrospher® RP-8 for bruksområder ved omvendt fase. I tillegg gjør muligheten for selektivt ladede interaksjoner den enda mer allsidig.
LiChrospher® NH₂ har polare og hydrofobe egenskaper og kan brukes for kromatografi ved normal fase, omvendt fase og ionebytterkromatografi. Typiske bruksområder er separasjon av karbohydrater med kromatografi ved omvendt fase eller separasjon av nukleotider ved ionebytterkromatografi.

LiChrospher® DIOL har polare og hydrofobe egenskaper og kan dermed brukes som et mindre polart alternativ til LiChrospher® Si 60 for bruksområder ved nomal fase, eller som et mindre hydrofobt alternativ til LiChrospher® RP-8 for bruksområder ved omvendt fase. LiChrospher® DIOL er også egnet til eksklusjonskromatografi.
LiChrospher® RP-select B er en svært reproduserbar, tradisjonelt produsert kuleformet silikagel med omvendt fase-egenskaper. Denne sorbenten er svært godt egnet til separasjon av basiske forbindelser, men har også gode egenskaper for påvisning av nøytrale og sure forbindelser.

LiChrospher® RP-8, RP-18 og RP-18 med endestykke er pålitelige og allsidige tradisjonelt produserte kuleformede silikagelsorbenter med omvendt fase-egenskaper. De er velegnet til separasjon av nøytrale, sure og svakt basiske forbindelser.
LiChrospher® WP 300 RP-18 er en svært selektiv og pålitelig HPLC-kolonne for separasjon av peptider og proteiner med lav molekylvekt. LiChrospher® WP 300 RP-18 gjør det mulig med separasjon av basiske forbindelser uten haledannelse, og er svært godt egnet til separasjon av tRNA.
LiChrospher® PAH er en svært effektiv og selektiv HPLC-kolonne som er spesielt utviklet for separasjon med høy oppløsning av 16 PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i henhold til EPA 610 og 550 samt benzopyren og perylen.

For LiChroCART®-patronene (2, 3, 4, 4,6 mm I-Ø) må manu-CART®-holderen 1.51486.0001 brukes
For LiChroCART®-patronene (10×250 mm) må manu-CART®-holderen 1.51419.0001 brukes
Beskyttelsespatronene må kobles til LiChroCART®-patronene ved hjelp av manu-CART®-holderen 1.51486.0001
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR