HPLC-kolonner, Chromolith®

Leverandør: Merck
Chromolith®
1.52001.0001EA 9040 NOK
1.52001.0001 1.52002.0001 1.52011.0001 1.51465.0001 1.52036.0001 1.52016.0001 1.51466.0001 1.51452.0001 1.52008.0001 1.52003.0001 1.51450.0001 1.52004.0001 1.52009.0001 1.51451.0001 1.52007.0001 1.02129.0001 1.51468.0001 1.52005.0001 1.52035.0001 1.51463.0001 1.52015.0001 1.52006.0001 1.52013.0001 1.52014.0001
HPLC-kolonner, Chromolith®
Kromatografikolonner
Monolittisk silikateknologi. En ny tidsalder for kromatografien. Chromolith®-kolonner baseres på silika. Derfor kan eksisterende metoder enkelt overføres til nye metoder med svært lave kostnader. Med ”Sol-Gel”-teknologien kan det dannes svært porøse, monolittiske staver av silika. Disse har en bimodal porestruktur som gir en unik kombinasjon av makroporer og mesoporer.

  • Takket være den svært høye porøsiteten til Chromolith®-kolonnen kan det brukes svært høye gjennomstrømningshastigheter ved lavt trykk
  • Reduserer separeringstiden, for høyhastighetsanalyse
  • Lang levetid for kolonner og HPLC-systemer

Makroporøs struktur: Makroporene er gjennomsnittlig 2 μm i diameter og danner sammen et tett nettverk av porer som eluenten kan strømme raskt gjennom, og reduserer dermed separeringstiden betraktelig.
Mesoporøs struktur: Disse mesoporene utgjør den finporete indre strukturen (13 nm) i kolonnen og danner en svært stor overflate for adsorpsjon av målforbindelsene. Denne unike kombinasjonen av makroporer, som gir rask transport av eluenten, og mesoporer, som gir en stor overflate, innebærer at Chromolith®-kolonner kan gi ypperlige separasjoner på brøkdelen av tiden det tar med en standardkolonne. Separasjoner som tidligere har tatt opptil 30 minutter, kan nå utføres på få minutter med Chromolith® HPLC-kolonner.

Chromolith® SpeedROD RP-18e endcapped: Akselerasjonen av analyseprosessene er blitt en av de viktigste faktorene innen væskekromatografi med høy ytelse. Høykapasitetsanalyse ved bruk av vanlige, partikkelpakkede kolonner har alltid vært et kompromiss mellom kolonneeffektivitet og trykkfall. Kravene i den farmasøytiske industrien, spesielt når det gjelder sporing av legemidler, der antallet prøver stadig øker, dreier seg i stor grad om nye metoder og verktøy som kan redusere analysetiden drastisk og gi betydelig ytelsesøkning. Disse kravene kan ikke oppfylles i tilstrekkelig grad med partikkel-HPLC-kolonner på grunn av problemet med høyt kolonnebaktrykk i forbindelse med små silikapartikler. Chromolith® SpeedROD-kolonnen innfrir dette høykapasitetskravet. Den åpnet en dør til en ny tidsalder for kromatografiske høyhastighetsseparasjoner. Chromolith® SpeedROD RP-18e har en selektivitet på linje med C18-kolonner med omvendt fase og gir brukeren et ypperlig verktøy til å løse separeringsproblemer.

Chromolith® Performance RP-18e endcapped:For høyhastighetsanalyse, akkurat som Chromolith® SpeedRod-kolonnene, men med høyere separeringseffektivitet takket være den doble kolonnelengden, 100 mm. De er det beste verktøyet for forskere som ønsker kombinasjonen av rask analyse og separeringsytelsen til en ekte analytisk kolonne. Ikke nok med det: Ved bruk av en enkel kolonnekobler er det mulig å øke plateantallet ytterligere ved å koble flere kolonner i serie, med et teoretisk plateantall betydelig høyere enn med noen eksisterende partikkelkolonne, men allikevel med trykk som ligger godt under HPLC-systemgrensen. Denne ekstra kolonneytelsen er nøkkelen til løsningen på selv svært kritiske separeringsproblemer, der oppløsning ofte er den begrensende faktoren.

Chromolith® Flash RP-18e endcapped: Raskere enn moderne høyhastighetskolonner (vanlig kolonnelengde 50 mm), men har allikevel høyere separeringseffektivitet enn en vanlig forkolonne. Med en lengde på 25 mm er antallet teoretiske plater tilstrekkelig for enkle separasjoner. Hovedfokus for denne kolonnen er helt klart analysehastighet, siden den er den raskeste HPLC-kolonnen på markedet.

Chromolith® RP-18e-kolonner / teknisk informasjon:
Silica type: High purity
Selectivity equivalent to: L1 (USP)
Macropore size: 2 μm
Mesopore size: 13 nm
Pore volume: 1 ml/g
Surface area: 300 m²/g
Carbon content: 18%

For more information and the latest applications contact VWR to receive a copy of the Merck ChromBook.

  • Silica type: High purity
  • Selectivity equivalent to: L1 (USP)
  • Macropore size: 2 μm
  • Mesopore size: 13 nm
  • Pore volume: 1 ml/g
  • Surface area: 300 m²/g
  • Carbon content: 18%
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR