Væske-væsleekstraksjon, Extrelut® NT

Leverandør: Merck
Extrelut®
1.15094.0001EA 3567 NOK
1.15094.0001 1.15092.1000 1.15095.0001 1.15093.0001 1.15096.0001
Væske-væsleekstraksjon, Extrelut® NT
Kromatografikolonner
Extrelut® NT er spesialbehandlet, inert, vid-poret kiselgur med høyt porevolum. Den er blitt brukt effektivt i klinisk kjemi og toksikologi for prøveklargjøring av urin, blod, plasma og andre biologiske matrikser. Andre bruksområder omfatter miljøanalyser og sedimentanalyser, for eksempel analyser av industrivann, husholdningsvann og spillvann. Extrelut® NT leveres enten forhånds-pakket i kolonner eller som en løs sorbent. Overflateegenskapene gjør at den kan fungere som støtte for væske-væskeekstraksjon av lipofile stoffer i stedet for å bruke en skilletrakt. Når det tilføres en vannholdig prøve til Extrelut® NT-sorbenten, fordeler den seg selv som en tynn film over overflaten og opptrer som en stasjonær fase. Eluering av analytter oppnås ved bruk av et organisk løsemiddel som ikke kan blandes med vann, f.eks. dietyleter, etylacetat eller halogenerte hydrokarboner.

  • Enkel å bruke
  • Eliminering av emulsjoner
  • Høyere utbytte og renere eluater enn ved væske-væsleekstraksjon
  • Redusert løsemiddelforbruk
  • Høy renhetsgrad og reproduserbarhet mellom partiene

En omfattende brukerveiledning er tilgjengelig. Kontakt markedsføringsavdelingen.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR