Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™

Leverandør: Corning Life Sciences
Corning® BioCoat™ Corning®
734-1019EA 52800 NOK
734-1019 734-1021 392-2504 734-1023 734-1022
Angiogenesesystem, Corning® BioCoat™
Mikroplater Innsatsplater
Corning® BioCoat™-angiogenesesystemer forenkler undersøkelsen av sammensatte virkninger på invasjon, migrasjon og tubulogenese av endotelceller. Disse standardiserte analysemetodene har ført til en bedre forståelse av de molekylære mekanismene i angiogenesen, og har forenklet rutinebruken av cellebaserte analyser for screening av anti- og pro-angiogenetiske forbindelser.

  • Undersøk viktige trinn i angiogeneseprosessen ved hjelp av standardiserte cellebaserte analyser
  • Øk kapasiteten med de screening-kompatible formatene og alternativene for innhenting av data
  • Få endotelceller fra human umbilikalvene som er forhåndskvalifisert for analyser av endotel cellemigrasjon

Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel celleinvasjon
For analyse av endotel celleinvasjon ved hjelp av fluorescensdeteksjon i sanntid på en forenklet og reproduserbar måte.

Systemet inneholder 24-brønners innsatsplate(r) med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblokkerende PET-membran med 3 μm porestørrelse som er forhåndsbelagt med Corning® Matrigel® Matrix, pakket klar til bruk med Falcon® medfølgende plate.

Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel cellemigrasjon
Et kvantitativt og reproduserbart in vitro -modellsystem for undersøkelse av virkningene til eventuelle nye sammensetninger på endotel celleinvasjon.

Systemet inneholder 24- eller 96-brønners innsatsplate(r) med Corning® FluoroBlok™ fluorescensblokkerende PET-membran med 3,0 μm porestørrelse som er forhåndsbelagt med humant fibronektin, pakket klar til bruk med Falcon® medfølgende plate.

Corning® BioCoat™-angiogenesesystem: endotel cellerørformasjon
Et optimert system for screening av sammensetninger som modulerer tubulogenese av endotelceller, som er tidsbesparende og som gir bedre reproduserbarhet.

Systemet inkluderer en 96-brønners svart plate med klar bunn belagt med Corning® Matrigel® Matrix, pakket klar til bruk med Falcon® Companion-plate.

Corning® endotele celler fra navlestrengvener hos mennesker
Corning®-endotelceller fra human umbilikalvene (HUVEC-2-celler) hentes fra enkeltdonorer og kryopreserveres i andre passasje. HUVEC-2-cellene er kvalifisert på forhånd for å sikre en kraftig migrasjonsreaksjon på angiogenetiske faktorer, for eksempel VEGF og FBS. Primære HUVEC-2-celler fra enkeltdonorer egner seg for bruk sammen med Corning® BioCoat™-angiogeneseanalysesystemer for å opprette relevante modeller for angiogenese (f.eks. kardiovaskulære modeller, vaskulære modeller og sårhelingsmodeller) og kreftforskning. Corning®-endotelceller fra human umbilikalvene er kvalifisert for bruk i Corning® BioCoat™-angiogeneseanalyser av endotel cellemigrasjon og kan brukes i Corning® BioCoat™-analyser av endotel celleinvasjon og rørdannelse.
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR