Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®

Leverandør: Corning
Corning® BioCoat®
734-0115EA 2250 NOK
734-0115 734-0170 734-0108 734-0295 734-0277 734-0166 734-0274 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Mikroplater Celledyrkningsplater
PS belagt med kollagen type I fra rottehale. Kollagen er en viktig del av strukturen som holder celler og vev sammen, og er en nyttig matrise for stimulering av celledyrking. In vitro -bruk av kollagen kan innvirke på adhesjonen, morfologien, veksten, migreringen og differensieringen av mange forskjellige celletyper. Blant bruksområdene er fremming av celleadhesjon og -spredning, fremskynding av veksten til cellepopulasjoner, serumfri dyrking eller dyrking med lavt serum, studier av virkningene av kollagen type I på cellenes atferd, økning av overlevelsesgraden til primære cellelinjer i kultur samt celleadhesjonsanalyser.

  • Jevn påføring av kollagen type I fra rottehale for konsekvent ytelse
  • Fremstilt under strengt kontrollerte forhold og omfattende testet for å sikre jevn produktkvalitet og ytelse
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR