Kjøle- og varmetermostater

Leverandør: Julabo
461-0166EA 0 NOK
461-0166 461-1098 461-1097 461-0445 461-0457 461-1101 461-0164 461-1096 461-0493 461-0163 461-1099 461-0165 461-1100 461-0447 461-0451
Kjøle- og varmetermostater
Termostatbad Termostatbad, åpent Termostatbad / termostatbad med kjøling
Kjøle- og varmetermostatbad er ideelle for temperaturoverføring til eksterne systemer og samtidig bruk av badtanken. Enhetene har høy kjøle-/varmekapasitet, noe som gir rask oppvarming og nedkjøling. Med Active Cooling Control opp til +200 °C (ikke ED- eller F12-modellene). FP-modellene har proporsjonal kjølekontroll som sørger for energibesparende drift og begrenser varmetilførselen til omgivelsene. Den avtakbare lufteristen gjør det enkelt å fjerne støv. Enkelte modeller har håndtak eller hjul for enkel transport. Alle modellene har en avløpsåpning på forsiden som gjør det enkelt å tappe ut badvæsken. Vanlige bruksområder: temperaturkontroll av eksterne, lukkede systemer, for eksempel spektrofotometre, refraktometre og viskosimetre. For samtidig temperaturkontroll av små gjenstander i termostatbadet.

  • LED-temperaturdisplay for de faktiske verdiene og settpunktverdiene
  • Tastatur for angivelse av settpunkt
  • Justerbar funksjon for beskyttelse mot overtemperatur/uttørking
  • Justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur / lavt væskenivå (flottør)
  • Timerfunksjon
  • RS232-grensesnitt
  • Trepunktskalibrering
  • System for tidlig varsling om lavt væskenivå og høy/lav temperatur
  • Større temperaturområde og elektronisk justerbar pumpekapasitet

Modeller har i tillegg et godt lesbart VFD comfort-display for samtidig visning av interne/eksterne settpunkt og faktiske verdier samt PID-kaskadetemperaturkontroll for optimal intern og ekstern temperaturstabilitet.
Elektronisk justerbar pumpekapasitet og opplyst display som viser pumpenivå
Tilkoblingsmulighet for ekstern PT100-sensor for måling og kontroll
Innebygd programmodul med 10 programtrinn

HE-modeller:
Kan i tillegg leveres med en elektronisk modul med analoge innganger for temperaturregistrering og programmering av settpunkt.
Svært kraftig trykk- og sugepumpe, opptil 1,1 bar, elektronisk justerbar
ICC (Intelligent Cascade Control), selvoptimaliserende
TCF (Temperature Control Features) for båndgrense, innstilling av grenseverdi, kjøle-/varmehastighet og kontrolldynamikk

HL-modeller:
Har de samme funksjonene som HE, men har i tillegg et LCD-display med bakgrunnsbelysning og interaktiv meny samt tilkoblingsmulighet for magnetventiler eller HST Booster-varmeelement med ekstra oppvarmingskapasitet på 4 kW.
RS232-/RS485-grensesnitt for omfattende kommunikasjons- og nettverksmuligheter
Innebygd programmodul for seks 60-trinns programmer

Alle enhetene med RS232-grensesnitt kan bruke EasyTemp-programvaren for styring via en PC. Programvaren kan lastes ned gratis. Ta kontakt med Avantor hvis du vil ha mer informasjon.

Maks. gjennomstrømning / maks. trykk:
HE, HL: 22–26 l/min, 700 mbar trykk, 400 mbar sugeevne (med elektronisk justerbar pumpekapasitet)

NB: Merk: Kjølekapasitet ved +20, 0, –20, –30 og –40 °C
Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR