Acetonitril ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient kvalitet for liquid chromatography, Supelco®

Leverandør: Merck
Danger


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.00030.2510EA 0 NOK
1.00030.2510 1.00030.9910 1.00030.9185 1.00030.9912 1.00030.2504 MERC1.00030.9913 1.00030.4000 1.00030.1000 1.00030.2500 1.00030.9030 1.00030.9911 1.00030.5000 SERV1.00030.9010 1.00030.9010
Acetonitril ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., gradient kvalitet for liquid chromatography, Supelco®
Acetonitril

Med sin høye grad av UV transmisjon, lav partikkelmengde, lav surhet og alkalitet samt lav fordampingsrest er LiChrosolv® løsemidler ideelle for reproduserbare separasjoner. Siden separasjoner normalt utføres under gradientforhold i analytisk HPLC, kan vi tilby løsemidler i ”gradientkvalitet” og ”isokratisk kvalitet”. Dette gjør det mulig å minimalisere gradienteffekten av løsningsmidlet.

Formel: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Kokepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –45,7 °C
Tetthet: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
FN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Indeks: 13,00071
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Solubility (20 °C) 
Melting Point -45.7 °C
Molar Mass 41.05 g/mol
Boiling Point 81.6 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 97 hPa (20 °C)
Flash Point 2 °C
Refractive Index 1.34
Explosion Limit 3.0 - 17 %(V)
Density 0.786 g/cm³ (20 °C)
pH
Ignition Point 524 °C
Viscosity kinematic
Synonyms ACN, Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane
Hill Formula C₂H₃N
Chemical Formula CH₃CN

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR